– Krever strakstiltak etter elgtragedien i Hattfjelldal

Situasjonen i Hattfjelldal er nå så alvorlig at forvaltningsmyndighetene må gripe inn snarest, sier Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Kåre Hattfjelldal viser fram et elgkadaver i Hattfjelldal

SULTET I HJEL: Kjentmann Kåre Hattfjelldal viser fram et elgkadaver i Hattfjelldal.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Så langt er nærmere 40 elger funnet døde i Hattfjelldal i en dyretragedie Mattilsynet ikke har sett maken til. Tallet på antall ihjelsultet elg kan øke til godt over det dobbelte, for enda er det store områder som ikke er gjennomsøkt.

Omfanget får Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til å reagere kraftig. I et brev i dag retter de kritikk mot flere forvaltningsorganer. Kritikken går på at forvaltninga, ifølge NJFF, sitter passivt og ser på en dramatisk situasjon uten å gripe inn.

– Dette er en dyretragedie der forvaltningen har et overordnet ansvar for dyrevelferden, og da må også de inn på banen snarest, skriver forbundet.

Mer konkret krever NJFF at stammen reduseres til et forsvarlig nivå. Som i praksis betyr nedskyting av elg.

– Elgbestanden har blitt for stor i forhold til næringsgrunnlaget.

– En tragedie man ikke kan la fortsette

Men å få en ordinær elgjakt har vist seg vanskelig, etter at de private grunneierne havna i konflikt med Statskog om arealfordeling.

En klage fra de private er sendt Sivilombudsmannen, og inntil videre venter både de og kommunen på et svar på denne.

Det blir altfor for passivt, sier Steinar Høgaas, leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland.

Steinar Høgaas, leder Rana jeger og fiskeforening

OPPGITT: Einar Høgaas, leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Når situasjonen er så fastlåst, er det viktig at andre kommer på banen. Forvaltninga har et sterkt ansvar når det gjelder dyrevelferden, fastslår han.

Han mener dette ikke bare «må koke ned til en krangel mellom Statskog og grunneiere om størrelsen på elgvaldene» (område hvor det kan skytes elg, journ.anm.).

– Dette handler om en tragedie man ikke kan la forsette, mens man venter på en avgjørelse fra Sivilombudsmannen som først kan foreligge om åtte-ti uker.

Fylkeskommunen: – Kommunen har ansvaret

Brevet fra NJFF er blant annet sendt Nordland fylkeskommune, Hattfjelldal kommune og Miljødirektoratet.

Kadaveret etter en elg i Hattfjelldal

KADAVER: Restene etter en elg i Hattfjelldal.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Hos Nordland fylkeskommune sier Dag Bastholm, som er konstituert nestleder i avdeling for kultur, miljø og folkehelse, at de ikke har mulighet til å gjøre så veldig mye.

– Vår oppgave er å være en veileder og fordele tilskudd og tilby kurs. Vi har laget en regional plan for jakt og fiske, hvor vi har sagt noe om elgen, men det er kommunen som til syvende og sist blir den ansvarlige, sier han.

Bastholm har sett litt på jakttallene for Hattfjelldal de siste årene, og sier det ikke er noe i tallene som for han utmerker seg som en forklaring på situasjonen. Han lurer på om det er flere forhold som spiller inn, for eksempel nye trekkruter for elgen.

– Uansett så er selvfølgelig løsningen på en stor elgstamme, at det tas ut flere dyr. Kommunen må gå i dialog med grunneierne, slik at man finner fram til en løsning. Her er det dyrelidelse, og det må man helt klart unngå.

Ordfører Harald Lie (Sp) sier i en kort kommentar at det her er snakk om privatrettslige forhold, hvor de ikke uten videre kan gripe inn.

NRK har vært i kontakt med Miljødirektoratet i dag, men foreløpig ikke fått svar.

SE VIDEO: Kjentmann Kåre Hattfjelldal viser fram et elgkadaver i Hattfjelldal.

Laster kart, vennligst vent...

KOMMUNE PÅ HELGELAND: Hattfjelldal ligger helt sørøst i Nordland fylke.