NRK Meny
Normal

– Det blir ikke flere boliger med tvang

Bruk av tvang er ikke løsningen for å få norske kommuner til å bosette flyktninger fra Syria, mener flere ordførere i Nordland.

Sakrisøy, Moskenes

Flertallet på Stortinget vil at Norge skal ta imot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria i år og neste år. Men så langt har bare én av 44 nordlandskommuner sagt ja til å ta imot flere flyktninger. Moskenes er blant dem som sier nei.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Flertallet på Stortinget vil at Norge skal ta imot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria i år og neste år. Men så langt har bare én av 44 nordlandskommuner sagt ja til å ta imot flere flyktninger.

På landsbasis har kommunene totalt sagt ja til å ta imot 1033 flyktninger ekstra neste år, og 747 i 2016, viser tall fra regjeringen. Totalt 250 kommuner har svart.

SV og flere frivillige organisasjoner som Flyktninghjelpen og Røde Kors ønsker nå en slutt på at kommunene kan nekte å ta imot flyktninger.

Det synes ordføreren i Saltdal kommune er en dårlig idé.

– Jeg tror ikke bruk av tvang er løsningen, sier Finn-Obert Bentsen.

– Vi har ingen boliger å tilby dem

Finn-Obert Bentsen, ordfører Saltdal (Ap)

Ordfører i Saltdal kommune, Finn-Obert Bentsen.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Evenes er foreløpig den eneste nordlandskommunen som har sagt ja. Resten har enten avslått eller bedt om utsatt frist. Saltdal er blant kommunene som sitter på gjerdet og vil vente med å gi et endelig svar.

– Hvis staten er villige til å legge til rette så greier kommunene å hjelpe, sier ordfører Bentsen.

Også ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen, sier det er umulig for dem å ta imot flere uten at de får midler til tiltak.

– Per i dag har vi ingen boliger å tilby dem. Vi har like få boliger, enten vi tar imot frivillig eller tvinges til å ta imot, sier Rasmussen.

– Vi har greid det før

SV er blant dem som ønsker at kommunene ikke skal kunne nekte å ta imot flyktninger.

– Det fungerer veldig dårlig med en kommunal vetorett. Norge som stat skal jo oppfylle forpliktelser i flyktningkonvensjonen og vi må kunne bistå i voldsomme kriser, sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen.

– Vi klarte det i 1993 da vi tok imot 12 000 fra Bosnia, og vi klarte det i 1999 da vi tok imot 6000 fra Kosovo. Da var det langt over 250 kommuner som tok imot, sier Andersen.

– Må få ekstra midler

Både ordføreren i Saltdal og ordføreren i Moskenes er tydelige på at ansvaret ikke kan skyves over på kommunene.

– Økonomien i kommunene er trang. Staten bør snarest komme med et signal om at vi får ekstra midler for å tilrettelegge. Det er slik vi kan løse dette sammen, både kommuner og stat, sier ordfører i Saltdal, Finn-Obert Bentsen.

Integreringsministeren mener 10.000 er urealistisk

Onsdag hadde kommunene frist til å svare integreringsminister Solveig Horne (Frp) på hvor mange flere flyktninger de kan bosette. De om lag 1780 ekstra flyktningene kommunene så langt åpner for å ta imot, førte til at Horne kalte stortingsflertallet på 10.000 for urealistisk.

SV-leder Audun Lysbakken sa i går at regjeringa må være mer kreativ.

– Stat, kommune og de frivillige organisasjonene kan sammen ta ansvar for å integrere disse flyktningene. Jeg tror at det er masse ressurser i det frivillige Norge som vi kan bruke for å lette integreringen av så mange mennesker, uttalte han til NRK.no.