– Kommunen er som en pasient, og nå må vi finne ut hva som er feil

Ingen kommuner i landet har flere uføre enn Ballangen. Nå er nesten hver fjerde person i arbeidsdyktig alder uføretrygdet.

Nedlagt gruve i Ballangen

Da de gamle bergverksgruvene ble lagt ned på 60- og 80-tallet, forsvant mange hundre arbeidsplasser fra bygda.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

NRK Brennpunkt fortalte i fjor om hvordan Ballangen har vært på uføretoppen de siste årene.

I 2015 var 20,9 prosent av befolkningen i alderen 18–67 år uføretrygdet per 30. september. Året før 20,3 prosent. I år har tallet økt til 22,3, skriver Nordlys.

Per Kristian Arntzen

​Ordfører Per Kristian Arntzen (Sp) forteller at de er i gang med å kartlegge situasjonen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ordfører Per Kristian Arntzen (Sp) sier følgende om hvorfor de topper statistikken:

– Ballangen er et tidligere industrisamfunn. Når gruvene ble lagt ned, flyttet folk fra Ballangen. Og så har man jobbet i anlegg, tungt arbeid utenfor kommunen.

– Så har man ikke klart å stå i den jobben til man ble pensjonist. Man har blitt uføretrygdet, og flyttet tilbake til Ballangen – der man har røtter, sier Arntzen.

– Hvordan håndterer kommunen det?

– Det er litt vanskelig. De er selvsagt hjertelig velkomne tilbake til Ballangen, men samtidig ønsker vi jo ikke å toppe denne statistikken. Nå jobber vi opp mot NAV, for å se på tiltak.

Ser på tiltak

Totalt er 336 registrert som mottakere av uføretrygd per 30. september, mot 322 på samme tid i fjor. Det er mange for en kommune med litt over 2550 innbyggere totalt.

Hva slags tiltak som kan iverksettes, vil ikke ordføreren si noe konkret om på nåværende tidspunkt. Først må de stille en «diagnose».

– Vi sammenligner kommunen med en pasient. Før man begynner å foreskrive noe medisin, må man ha funnet ut hva som er feil.

Høyere andel

Ballangen kommune

Ballangen kommune i Nordland.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Den tidligere kommunelegen Håvard Finn pekte i dokumentaren til NRK Brennpunkt i fjor på alderssammensetningen som én mulig grunn til at mange i Ballangen er uføre.

– Hvem er det som er syke? Det er eldre, de med slitasjeskader. De har en høyere sykelighet enn den yngre delen av befolkningen.

Arntzen sier kommunen har fokus på folkehelse, og har tilsatt en egen folkehelsekoordinator.

– Nå er vi inne og driver forebyggende arbeid opp mot den yngre gruppa, som også er en del av statistikken.

Stabil situasjon

Ved utgangen av september var det registrert 317.800 mottakere av uføretrygd i Norge, noe som tilsvarer 9,5 prosent av befolkningen i alderen 18–67 år.

Andelen har holdt seg stabil fra forrige kvartal, men har økt med 0,1 prosentpoeng det siste året. Det er nå 11,3 prosent kvinner og 7,8 prosent menn som mottar uføretrygd på landsbasis.

Ifølge NAV varierer andelen kraftig mellom fylker. Flest uføre i forhold til befolkningstallet har Østfold med 13,8 prosent, mens Oslo ligger lavest med 5,2 prosent.

Margit Karlsen