– Kebnekaise-rapporten er på 200 sider

Hercules-rapporten blir så omfattende at den skaper hodebry for utrederne. – Rapporten har vokst til 200 sider, og vi blir ikke ferdige i mai, sier Agne Widholm i den svenske havarikommisjonen.

Over ett år etter Hercules-ulykken er fortsatt ikke svaret på hvorfor flyet krasjet i Sveriges høyeste fjell og fem norske offiserer omkom.

Så langt har den omfattende rapporten vært utsatt flere ganger. I dag er det klart at rapporten utsettes for femte gang, og ikke blir ferdig i mai heller.

Video Utredningsleder Agne Widholm i den svenske havarikommisjonen i Kiruna

Utredningsleder Agne Widholm i den svenske havarikommisjonen.

Foto: Nyhetsspiller

– Tidlig i utredningen hadde vi en ambisjon om å kunne presentere den endelige havarirapporten etter årsskiftet 2012/2013. Men stadig ny informasjon har gjort at vi har måtte utsette offentliggjøringen av sluttrapporten, sier utredningsleder Agne Widholm i den svenske havarikommisjonen til NRK.no.

200 sider

Etter flere utsettelser satte Widholm ny dato for sluttrapporten 10. april. Men heller ikke denne fristen ble det mulig å overholde. Samtidig hadde omfanget av rapporten vokst til 200 sider. Det er ifølge Widholm et veldig høyt tall.

– En stor utredning hos oss ligger på mellom 50 till 100 sider. Denne rapporten har vokst til et omfang på nesten 200 sider allerede før 10. april. Så manga sider i en rapport gjør at det er blir vanskelig å fordøye for leseren. Derfor er vi nå i gang med å redusere antallet sider, sier Agne Widholm til NRK.no.

– Overambisiøs

I dag innrømmer han at han hadde for høye ambisjoner for arbeidet med havarirapporten. Ikke minst i sluttfasen.

– Som alle sikkert skjønner vokser arbeidet radikalt når en så omfattende rapport skal kvalitetssikres og korrekturleses. Jeg har nok vært overambisiøs, sier Agne Widholm.

Ned til 150 sider

Nå arbeider den svenske havarikommisjonen med å få sluttrapporten for Hercules-ulykken ned i litt over 150 sider.

– Det innebærer att vi har redusert faktadelen fremst i rapporten. Innholdet bygger mye på ulike bestemmelsener, og det er framfor alt dette som gjør at rapporten genererer så mange sider, sier Widholm.

Venter på svar

I nesten en uke har soldater fra Telemarksbataljonen lett etter ferdsskriveren som var i Hercules-fl

Soldater fra Telemarksbataljonen bisto i letingen etter ferdskriveren som var i Hercules-flyet. Den ble senere funnet og har trolig gitt havarikommisjonen viktige svar.

Foto: Forsvaret / NTB scanpix

Det er over ett år siden den tragiske flyulykken i Kebnekaise. Torsdag 15. mars 2012 klokka 14.53 forsvant Hercules-flyet «Siv» fra radaren under en vinterøvelsen Cold response på vei fra Evenes til Kiruna.

Fem norske offiserer mistet livet da flyet traff fjellveggen. Hvordan kunne det gå så fryktelig galt den dagen for ett år siden?

I mai i fjor kom havarikommisjonen med en foreløpig rapport som viste hendelsesforløpet. Der kom det fram at «Siv» hadde fått en innflygningshøyde fra tårnet i Kiruna som var lavere enn høyeste punkt på Kebnekaise.

Hvordan denne beskjeden ble gitt, og akseptert av piloten, er foreløpig ikke kjent. Men havarikommisjonen har funnet både taleregistratoren og ferdskriveren til Hercules-flyet og forklaringen vil komme i den endelige rapporten.

Flere teorier har vært luftet

Tidligere har NRK.no presentert en mulig teori fra en erfaren flygeleder. Anders Forseth har ti års erfaring som flygeleder og underviser også ved Luftfartskolen i Oslo. Han kom i fjor sommer med sin hypotese om hvordan ulykken kunne skje.

– Flygelederne i Kiruna tildeler primært høyde for å skille flyene fra hverandre, og det er pilotens ansvar å sørge for avstand til terrenget. Men bevisstheten rundt dette blir lav blant mange piloter fordi man glemmer at en klarering fra en flygeleder ikke nødvendigvis er sikker i forhold til terrenget rundt, sa Forseth til NRK.no.

Forseth mente svakheter ved piloters kunnskap til dette regelverket skaper en falsk trygghet, ved at man automatisk tolker innflygningshøyden som sikker, så lenge klareringen kommer fra en flygeleder.

– Å endre regelverket tar tid

Rapporten fra Havarikommisjonen vil også presentere råd til endringer av praksis for å unngå ulykker i fremtiden.

Kommisjonen har varslet at de vil komme med tilrådninger til dagens regelverk, men har ikke ønsket å kommentere dette før rapporten foreligger.

Men tilrådninger fra havarikommisjoner er ikke endelige før de er vurdert og godkjent av luftfartsmyndigheter.

Robert Gjønnes

Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes.

Regelverket som bestemmer prosedyrer for ansvarsfordelingen mellom pilot og flygeleder defineres av det såkalte ATM-regelverket, som også er et internasjonalt system.

– Erfaringsmessig tar det lang tid før tilrådninger i etterkant av havarier blir implementert i dette regelverket, sier leder for Norsk flygeleder, Robert Gjønnes til NRK.no. Han vil ikke kommentere eventuelle regelendringer før de foreligger.

Henter ned vrakrester i sommer

Bare 37 prosent av Hercules-flyet er så langt hentet ned. Noe er sendt til Norge men det meste ligger lagret i Karlsvix foks – halvveis mellom Kiruna og Nikoloukta.

Altså ligger over 60 prosent av Hercules–flyet fortsatt i Kebnekaise-massivene. Planen er at det skal ryddes ned i løpet av våren og sommeren. Utredningsleder Widholm sier også det blir en utfordring.

– Mange smådeler er tatt av vinden eller har forsvunnet i bresprekker.