– Katastrofalt dårlig rekefiske i Barenshavet

Norges Råfisklag opplever et historisk dårlig rekeår i Barenshavet. – Vi har ikke sett lignende tall på minst 30-40 år, sier markedssjef.

Fiske

DÅRLIG REKEFISKE: Rekefisket i Barentshavet er ifølge Norges Råfisklag katastrofalt dårlig. Fiskere med rettigheter innen andre fiskerier, velger derfor heller å gå over til å fiske andre fiskearter. Illustrasjonsbilde.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Rekefisket i Barentshavet er katastrofalt dårlig. Vi har opplevd en nedgang på 45% fra et ganske lavt nivå i fjor, fra rundt 10.000 tonn i fjor til 5.500 i år. Vi har ikke sett lignende tall på minst 30-40 år sier Tor-Edgar Ripman, som er markedssjef for skalldyr i Norges Råfisklag.

Det var Fiskeribladet Fiskaren som først omtalte saken.

Tidligere ble det fanget 40-60.000 tonn reker årlig i Barenshavet.

Nå sliter sliter aktørene både land- og sjøsiden for å få det økonomiske til å gå opp.

– Fiskerne finner ikke fangstbare forekomster på de normale feltene i Barenshavet. Så selv om prisen er rekordhøy blir det ikke noe lønnsomhet, fortsetter han.

Bare en rekebåt igjen

Det dårlige fisket medfører at situasjonen for norsk rekenæring er i en fallende kruve, ifølge Ripman.

– De med rettigheter innen andre fiskerier, velger å heller gå over til å fiske torsk, sei og hyse.

Utviklingen er derfor at rene rekebåter faller ut av næringa. I dag er det bare en ren reketråler igjen.

– De som har levd av å kun fiske reker har hatt en katastrofal utvikling de seneste årene. Tidligere bestod rekeflåten av 10-15 båter, nå er det kun en ren reketråler igjen i Barenshavet, sier Ripman.

Rekefiske

FÅ REKEBÅTER IGJEN: De som har levd av å kun fiske reker har hatt en katastrofal utvikling de seneste årene, forteller Tor-Edgar Ripman, som er markedssjef for skalldyr i Norges Råfisklag. Bare en ren rekebåt er igjen i Barenshavet i dag. Illustrasjonsfoto.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Tror rekene har flyttet seg

Faggruppeleder Carsten Hvingel hos Havforskningsinstituttet tror bestanden er like stor som tidligere, men at rekene har flyttet seg til nye steder.

– Det vi har sett tidligere er dette ofte har sammenheng med temperatur- og klimaforandringer, som medfører at rekene flytter seg til nye geografiske posisjoner, sier han.

Hvingel tror derfor at grunnen til at rekeforekomstene er dårlig, er fordi fiskerne leter på feil steder.

– Men det er klart at det tar tid og koster mye penger å lete opp nye fiskeplasser. Så jeg skjønner godt at de prøver vante plasser først, avslutter han.