– Kan reaktivere traumer fra 22. juli

Helsedirektoratet ber landets sykehus og kommuner om å gjennomgå beredskapsplanene. – Enkelte personer er ekstra utsatte i denne situasjonen, sier fungerende direktør i Helse Nord.

Nordlandssykehuset i Bodø

HØYER BEREDSKAPEN: Helsedirektoratet ber landets sykehus og kommuner om å gjennomgå beredskapsplanene. Illustrasjonsfoto.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Kristian Iversen Fanghol

EKSTRA UTSATT: – Denne situasjonen kan reaktivere opplevelser hos utsatte personer, sier Kristian Fanghol.

Foto: NRK

– Vi har folk blant oss som har opplevd å bli traumatisert tidligere i livet. Det være seg asylsøkere, flyktninger eller personer som opplevde 22. juli, sier fungerende administrerende direktør Kristian Fanghol i Helse Nord.

Helse Nord har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard, og hadde i dag et møte med de ulike helseinstitusjonene i forbindelse med terrortrusselen mot Norge.

Fanghol forteller at det spesielt er en gruppe mennesker som nå er ekstra utsatt.

– Denne situasjonen kan reaktivere opplevelser som disse personene har hatt. Da er det viktig at behandlingsapparatet i kommuner og sykehus er oppmerksom på dette og stiller opp ved behov, fastslår han.

– Helt nødvendig

NTB melder torsdag kveld at Helsedirektoratet har bedt landets sykehus og kommuner om å gjennomgå beredskapsplaner i forbindelse med den mulige terrortrusselen mot Norge.

Direktoratet forsikrer seg nå om at landets sykehus og kommunehelsetjenesten er godt orientert om situasjonen og forberedt på å håndtere mulige hendelser, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

Sykehusene er store og viktige samfunnsinstitusjoner med livsviktige oppgaver.

Kristian Fanghol / Helse Nord

Departementet har gitt Helsedirektoratet i oppgave å koordinere helsetjenestens håndtering av den mulige terrortrusselen.

– Sykehusene er store og viktige samfunnsinstitusjoner som også har livsviktige oppgaver ved eventuelle små og store katastrofer. Derfor var det helt nødvendig og høye oppmerksomheten rundt beredskap, gjennomgå eget planverk og vurdere om det er noen tiltak som skal gjennomføres for å bedre beredskapssituasjonen, sier Kristian Fanghol.

– Dere høyer oppmerksomheten. Hva innebærer det?

– Man setter seg godt inn i de beredskapsplanene man har. Man sjekker ut om man har det man trenger av personell og medisinsk utstyr, og man sjekker ut om det er tiltak som kan gjøres for å bedre beredskapen.

– Gjennomføres det nå noen konkrete tiltak?

– Så langt så gjennomgår sykehusene selv situasjonen, så får vi se hva som kommer ut av det utpå dagen i morgen. Vi har løpende kontakt med Helsedirektoratet, avslutter han.

– Godt bemannet

Også i landets kommuner er kriseledelsen i beredskap etter terrortrusselen mot Norge.

– Deler av Bodø kommunes kriseledelse møttes i dag for å vurdere situasjonen og gjennomgå egne beredskapsplaner. Kommunen er i kontakt med politiet og er beredt til på kort varsel å gi den støtte som trenges dersom politi eller andre samfunnsaktører ber om det, skriver rådmann Rolf Kåre Jensen i en pressemelding.

Han skriver videre at det i dag har vært kontakt mellom politisk og administrativ ledelse i Bodø kommune.

– Selv om det er ferietid er kommunen godt bemannet med tanke på å ivareta beredskapen, skriver han videre.