NRK Meny
Normal

– Kan få alvorlige konsekvenser for kysten

Det er knyttet stor spenning til den nye kyst- og fiskeripolitikken som blir lagt fram i dag. Flere partier har ennå ikke bestemt seg for om de vil støtte regjeringens forslag.

fiskebåt

Fiskebåt i Senja.

Foto: Petter Strøm / NRK

Regjeringens planer for norsk fiskeripolitikk har satt sinnene i kok i mange nordnorske kystsamfunn. Snart skal Stortinget behandle den nye sjømatmeldingen, hvor regjeringen tar til orde for å gjøre store endringer.

Et av spørsmålene er om kystsamfunnene mister kontrollen over fiskeressursene, ved at store private tråleiere som Røkke og Nergård får kontrollen og selv kan velge hvor de skal levere fisken innenfor en region.

Siv Aasvik

Hadsel-ordfører Siv Aasvik (Ap) er bekymret.

Foto: Kolbjorn H. Larssen

Et av forslagene er nemlig å regionalisere dagens leveringsplikt, slik at trålerne kan levere fangsten til fylker i stedet for bestemte lokalsamfunn. Regjeringen foreslår også å fjerne dagens forbud mot produksjon om bord på en del fisketrålere, samt en oppheving av aktivitetsplikten, som hindrer industrien i å eie fartøy.

Senere i dag skal Stortingets næringskomité levere sin innstilling i saken. Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) frykter for arbeidsplasser og fremtiden til norske kystsamfunn, dersom regjeringen får det som de ønsker.

– Det er klart at vi er veldig spent, for dette har mye å si for fremtida til mange lokalsamfunn langs kysten, sier Aasvik til NRK.

Stor spenning

Etter det NRK forstår er det helt åpent i næringskomiteen i dag. Det er partier som ikke har bestemt seg, og som dermed er på vippen i spørsmålet. Ifølge Aasvik er det Venstre og KrF som sitter på nøkkelen, og hun er derfor spent på hva de lander på.

– Om de velger å støtte regjeringa i disse forslagene som vil få alvorlige konsekvenser for kysten, eller om de velger å lytte til kysten.

Hun sier at innstillinga er førende for hva Stortinget bestemmer seg for, men understreker at ingenting er sikkert før saken er endelig vedtatt i Stortinget.

Vil ha trålerne bort fra havet

Som NRK tidligere har skrevet om, har den såkalte Tveterås-rapporten konkludert med at industrien skal kunne eie fiskekvoter og at leverings- og bearbeidingsplikten skal avvikles, noe som har skapt bølger langs kysten.

Kystfiskerne mener det ikke kan være slik at en kan sitte på et kontor og eie en kvote, mens fylkesleder Marius Jøsevold i Nordland SV har krevd at kontrollen med fiskeressursene blir tilbakeført til kystbefolkningen.

– De store trålerne må bort fra havet. De leverer ikke fisken til produksjon langs kysten slik avtalen er. Enorme fiskeriressurser fryses ned langt til havs og sendes ut av landet. Det gjør at vi ikke får nok sysselsetting og lokal verdiskapning.

Per Sandberg (Frp) har flere ganger siden han tiltrådte som fiskeriminister gitt sin støtte til forslagene, men han har møtt motstand blant sine egne i nord. Under sjømatdagene tidligere i år presiserte han at leveringsplikten skal bestå, men i en annen form enn dagens utgave.