– Kan bli tvunget til å stenge flyplassen i perioder i sommer

Falck brann og redningstjeneste kutter i staben på 19 brannkonstabler på Bodø lufthavn. – Nå blir det vanskelig å få turnusen til å gå rundt, mener de ansatte som frykter mannskapsmangel vil føre til at flyplassen må stenge i sommer.

Brannmenn i Falck brann og redningstjeneste, Bodø lufthavn

BLIR FÆRRE: Hovedtillitsvalgt og utrykningsleder Ruben Frendal, (t.h.) og Fredrik Wolles, Espen Hansen, Tommy Wold sørger for brann- og redningsberedskapen ved Bodø lufthavn.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Tor Erik Granum Forbundssekretær NTL

– Med færre ansatte vil hyppigheten og belastningen på dem som blir igjen bli større, De er lojale overfor arbeidsgiver og strekker seg i det lengste, men når tror jeg faktisk at lojaliteten har gått over til fortvilelse, sier Tor Erik Granum i NTL.

Som første lufthavn i Norge satte Avinor plass-, brann- og redningstjenesten på flyplassen i Bodø ut til private 1. august i fjor. Mesta vant anbudet for plasstjenesten, mens Falck brann og redningstjeneste AS overtok brann- og redningstjenesten fra Forsvaret.

– Fra første stund har vi vært veldig bekymret for driften i Bodø etter at Falck overtok, sier forbundssekretær Tor Erik Granum i Norsk Tjenestemannslag (NTL), som organiserer de ansatte.

Han er i Bodø for å drøfte situasjonen, som de ansatte opplever som kritisk. Av de om lag 40 forsvarsansatte som drev tjenesten ved Bodø lufthavn, var det bare 19 som ble med over til Falck. Nå skal staben kuttes ned til 17 brannmenn.

– En bemanning på 17 akkurat er nok til å dekke normal drift, men dersom det oppstår sykdom eller under ferieavvikling vil det ikke være tilstrekkelig. Dermed kan det få den konsekvensen at flyplassen blir tvunget til å stenge i perioder, sier Granum.

Han ser ikke bort fra at den varslede nedbemanningen kan ende i arbeidsretten.

Ruben Frendal, brannmann Bodø lufthavn

FOR FÅ: – Det er vel ingen flyplasser som har så få folk ansatt som i Bodø. Vi mener vi er for lite folk per i dag og da at det skal nedbemannes det har vi liten forståelse for. Vi bruker så mye overtid i dag for å få driften til å gå rundt at vi kommer til å bli veldig sårbare ved sykdom og ferie, sier tillitsvalgt Ruben Frendal.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

De ansatte hevder at Falck i 2016 priset seg svært lavt for å vinne anbudet, og at selskapet de to årene vil ende opp med et solid underskudd.

– Det kan ikke Falck leve med, og derfor sier de opp brannmenn for å spare penger. Men det vil føre til en ytterligere svekkelse av beredskapen i Bodø, sier Granum.

Daglig leder Loke Gulliksen i Falck brann og redningstjeneste AS bekrefter at de kutter to stillinger.

– Da vi vant anbudet tok vi med oss 19 brannmenn. Gjennom kontrakten fra Avinor får vi imidlertid dekket lønnskostnader for 17. Derfor er vi nødt til å gjøre endringer. Det er ikke mer dramatisk enn det.

Gulliksen avviser at reduksjonen får konsekvenser for flytrafikken i sommer.

– Sommeren er en utfordring i alle bransjer, men vi er ikke i tvil om at vi har personell nok til avvikle sommertrafikken som normalt, sier han til NRK.

Forlenger ikke kontrakt

Falck og Avinor inngikk kontrakt for to år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Gulliksen opplyser at de ikke forlenger kontrakten etter de to første årene.

– Det er ikke noe dramatikk i dette. Det opprinnelige anbudet inneholdt en del begrensninger som ikke fungerer i hverdagen. Det blir opp til Avinor å fortsette i et annet spor, sier Gulliksen, som ikke ser bort fra at Falck søker på nytt når nytt anbud utlyses.

Avinor: Avventer situasjonen

Bodø lufthavn

Falck overtok brann- og redningstjenesten ved Bodø lufthavn 1. august, etter at Avinor satte plass-, brann- og redningstjenesten ut på anbud.

Foto: Amanda Åsberg

Driftsdirektør Roger Henriksen ved Bodø lufthavn sier de har full tiltro til at Falck oppfyller forpliktelsene sine med å sikre forsvarlig brann- og redningsberedskap på flyplassen – også i sommer.

– Vi har en tett og god dialog med Falck, og vi har ingen indikasjoner på at mannskapsmangel er et problem. Det er opp til Falck å sørge for at arbeidsmiljøloven og andre spilleregler i arbeidslivet følges, og det har vi full tiltro til at de gjør Hvor mange ansatte de har er ikke noe vi legger oss oppi, sier Henriksen.

Han vil ikke kommentere at Falck ikke løser ut opsjonen på de to siste årene.

– Vi kommenterer ikke forretningsmessige avtaler midt i en kontraktsperiode.

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) frykter mer privatisering av kjernevirksomheten ved norske flyplasser i Stortinget.

– Regjeringen åpner for å avvikle Avinor-modellen, som går ut på at flyplasser som går i overskudd finansierer de som går i underskudd. Ved å endre Avinors vedtekter vil man kunne legge stadig flere tjenester ut på anbud, sier Juvik.