– Dette kan bli starten på en ny oljenæring for Nord-Norge

I dag presenterer regjeringen sin nye mineralstrategi. – Dette kan bli starten på en ny oljenæring for Nord-Norge. Vi har verdier for ufattelige 2500 milliarder i norske fjell, det tilsvarer to tredels oljefond.

Håper på ny gruvedrift i Sulitjelma

Sulitjelma har lange tradisjoner for gruvedrift. Nå ønsker man å starte opp igjen.

Foto: Einar Breivik / NRK

Irene Lange Nordahl

Senterpartiets næringspolitiske talskvinne, Irene Lange Nordahl fra Troms.

– Mesteparten av verdiene befinner seg nordpå, og dette kan gi masse distriktsarbeidsplasser, jubler Senterpartiets næringspolitiske talskvinne, Irene Lange Nordahl fra Troms i en pressemelding.

Bergversnæringa i landsdelen jubler, mens ordføreren i Kautokeino sier lokaldemokratiet blir den store taperen.

Lokaldemokratiet skal være med på å bestemme om det som skjer i lokalsamfunnet. Det er mitt utgangspunkt, rent prinsipielt. Og dersom dette skjer, mister lokaldemokratiet sin mulighet til å bestemme, sier ordfører Klemet Erland Hætta, sier han til NRK.no idag.

Vil gjøre det attraktivt

Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. Dette er bakgrunnen for at de rødgrønne nå legger frem en strategi for mineralnæringen med en rekke tiltak som vil bedre rammebetingelsene og gjøre det mer attraktivt å drive mineralvirksomhet i Norge.

– Senterpartiet har lenge kjempet for å sikre forutsigbare rammer for mineralnæringen. Vi har sett at dette kan bli en mye større og viktigere næring i Norge i tiden fremover, sie hun.

Norge har en variert geologi med et stort potensial for mineralproduksjon.

I Nord-Norge er mineralforekomstene anslått å være i størrelsesorden 1500 milliarder kroner. Lang kystlinje og nærhet til det europeiske markedet er viktige konkurransefortrinn. Dette gir muligheter for økt verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, ikke minst i nord, sier Lange Nordahl.

Hun mener dette er en strategi for fremtiden.

Flere sysselsatte

– Nå er det opp til næringen å gripe mulighetene og ta et medansvar for å realisere våre felles mål for mineralnæringen, sier Lange Nordahl.

Mineralnæringen har aldri omsatt for mer enn i dag. I 2011 omsatte næringen for 12,4 milliarder, noe som er en vekst på 15 prosent fra 2010. Antall sysselsatte i mineralnæringen var 6000 i 2011, det er opp 10 prosent fra 2010, og er det høyeste tallet på 25 år.

– Dette er en næring som er i ferd med å ta av, og strategien regjeringen presenterer i dag er en strategi for fremtiden, sier Lange Nordahl, som kan fortelle om ren Klondyke-stemning i mineral-Norge.

Strategien er starten på et langsiktig arbeid med å legge til rette for en lønnsom og vekstkraftig mineralnæring. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige, og aktivt søke fremtidsrettede løsninger.

Strategien inneholder tiltak innenfor en rekke strategiske innsatsområder: Kartlegging av mineralressursene, investeringer og kapitaltilgang, utdanning og kompetanse, forskning og utvikling, miljø, samfunnsansvar, et forutsigbart rammeverk, mineralressurser på havbunnen og mineralvirksomhet i områder med samiske interesser.

– Flere mineralprosjekter har måttet vente lenge på oppstart. Nå er strategien klar, og nå forventer vi fortgang i behandlingen av prosjekter som Nussir sitt prosjekt i Kvalsund, avslutter Lange Nordahl.