Monikas mor reagerer på «støy»-uttalelse: – Tårene trillet

Pasienter og pårørende som har kjempet for å bevare Enheten for traumelidelser, reagerer på at styrelederen ved Nordlandssykehuset omtaler mediaoppmerksomheten som «støy».

Monika Sørensen

HAR KJEMPET MOT NEDLEGGELSE: Tidligere pasient Monika Sørensen fra Harstad uttalte i går at «vi har kjempet nok i vårt liv for å klare å overleve. At de nå tar vekk ei avdeling som betyr så mye, - det er egentlig galskap». Nå reagerer moren hennes på at mediadekningen av saken ble omtalt som 'støy' av styrelederen ved Nordlandssykehuset.

Foto: Nils Mehren/NRK

I går ble det kjent at styret ved Nordlandssykehuset legger ned Enheten for traumelidelser etter nyttår.

Enheten er et tilbud til personer som har opplevd vold, overgrep, omsorgssvikt og tortur, og nedleggelsen er omstridt.

De siste dagene har flere tidligere pasienter ved enheten stilt opp i media og fortalt at de frykter konsekvensene av en nedleggelse.

Blant andre fortalte tidligere pasient Monika Sørensen fra Harstad i gårsdagens distriktssending: «Vi har kjempet nok i vårt liv for å klare å overleve. At de nå tar vekk ei avdeling som betyr så mye, - det er egentlig galskap».

I samme sending sa styreleder ved Nordlandssykehuset Svein Blix at han ikke var bekymret for at traumepasientene i fremtiden ikke skal få et godt tilbud, men «støyen» rundt behandlingen av saken.

– Respektløst

NRK har fått flere henvendelser fra pasienter og pårørende som føler seg tråkket på av styrelederens uttalelser.

Også moren til Monika Sørensen reagerer sterkt.

– Jeg kjente jeg at tårene trillet da jeg hørte uttalsen. Dette er ei svak gruppe som har reist seg og kjempet for et tilbud som fungerer utmerket. Han tråkker på de pasientene som har stått fram når han omtaler motstanden mot nedleggelse «støy». Det oppleves som veldig arrogant, mener Bente Sørensen.

Hun forteller at hun har vært veldig stolt over at datteren hennes har klart å fronte saken mot nedleggelse av traumeenheten.

– For ett år siden klarte datteren min knapt å gå ut døren. Nå har hun stått fram i media og ytret meningene sine. Det ville hun aldri ha klart hvis det ikke hadde vært for hjelpen hun fikk ved traumeenheten. Da er det rett og slett respektløst og usmakelig at styrelederen mener motstanden som har kommet fram i media, er «støy».

– Burde brukt et annet ord

Styreleder Svein Blix ved Nordlandssykehuset sier at uttalelsen ikke var ment som kritikk av enkeltpersoner.

– Nei, på ingen måte. De har selvfølgelig all rett til å ytre sine meninger. Det jeg mente med «støy» var summen av mediaoppmerksomheten som har vært rundt saken, sier han.

Han sier at han kanskje ikke burde brukt begrepet «støy».

– Det ville nok vært riktigere å si «mediaoppmerksomhet», sier Blix som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

  • SE TV-SAKEN HER:
Styret ved Nordlandssykehuset har vedtatt å legge ned Enheten for traumelidelser, som følge av nasjonale og regionale føringer.

KUTTER TRAUMETILBUD

Legges ned etter nyttår

Det var torsdag denne uken at et enstemmig styre ved Nordlandssykehuset vedtok å legge ned Enhet for traumelidelser og flytte behandlingen til Distriktspsykiatriske sykehus (DPS) , Modum bad og Viken i Troms.

De siste årene har stadig flere av de psykiatriske hjelpetilbudene blitt flyttet til DPS. Enhet for traumelidelser var den siste gjenværende enheten ved Nordlandssykehuset som ifølge nasjonale og regionale føringer bør legges til DPS.

Flere pasienter, pårørende, samtlige politikere på fylkestinget og enkelte fagpersoner har ment at flyttingen er uforsvarlig. De mener fagmiljøet ikke vil være like godt ved DPS og at de to øvrige spesialiserte tilbudene, Modum og Viken, allerede har svært lang ventetid.

Men styret ved Nordlandssykehuset lover at pasientene skal ivaretas på en forsvarlig måte og sier de har gjort en grundig vurdering av saken.

– Vanskelig for å hevde seg

Mange har merket seg kampen som har blitt kjempet på grasrotnivå for å bevare dagens traumetilbud.

Tillitsvalgt ved Enhet for traumelidelser uttalte at hun var overrasket over at så mange tidligere pasienter har kjempet for å bevare tilbudet.

– Det er utrulig at så mange har stilt opp i media og utrykt sin mening i denne saken. Dette er en pasientgruppe som vanligvis har vanskelig for å hevde seg, så det er imponerende. Det sier jo noe om at tilbudet har fungert, sier Katrine Eide, tillitsvalgt og psykologspesialist ved Enheten for traumelidelser.

Tidligere denne uka gikk også et samlet fylkesting sammen for å be om en utsettelse av saken. De ble ikke hørt.

– Regjeringa skal forsikre seg om at tilbudet blir bra nok

Men statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier enheten ikke kan legges ned før regjeringen er forsikret om at tilbudet til pasientene vil være like godt ved DPS.

– Det er Helse Nord som skal sørge for at tilbudet er forsvarlig. Vi legger til grunn at tilbudet ikke legges ned, før pasientene kan sikres et godt tilbud et annet sted, sier Erlandsen.

Nordlandssykehuset, psykiatri

STRIDENS KJERNE: Det er denne avdelingen ved Nordlandssykehuset som det kjempes om.

Foto: Øystein Nygård / NRK