– Jeg vil at samferdselsministeren skal se meg i øynene og si at dette må du leve med

De siste årene har reineierne langs Nordlandsbanen mistet flere hundre reinsdyr når togene dundrer inn i reinflokkene. Men de er ikke invitert når Samferdselsdepartementet har møte om dyretragediene i dag.

Reinpåkjørsel Nordlandsbanen

BLODIG TOGSTREKNING: Fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på Nordlandsbanen. Bare siden 2013 er 2204 dyr blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen. 1136 var rein. Her fra Vefsn i februar.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Statssekretær Amund Ringdal Drønen (H) har sagt at han ønsket å komme i dialog med dem som er mest berørt. Men ingen har kontaktet oss som driver med rein i kommunene hvor Nordlandsbanen går, sier reineier Ole Henrik Kappfjell i Grane.

Så langt i år har over 350 dyr blitt meid ned av tog på Norges blodigste jernbanestrekning. Bare siden 2013 er 2204 dyr blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen. – Et alvorlig problem som er vanskelig å akseptere, sa statssekretær Drønen til NRK i mars, og kalte inn til møte.

Men verken Kappfjell eller lederen for reinbeitedistriktet er invitert med til Oslo hvor møtet finner sted. Selv har han mistet 30 dyr i år – 25 av dem simler, som utgjør produksjonsdyr.

– Jeg vil at samferdselsministeren skal se meg i øynene og si at vi må fortsette å leve med at dyr lemlestes og dør på Nordlandsbanen, sier han.

Ole Henrik Kappfjell

Ole Henrik Kappfjell har drevet aktivt med reindrift i 25 år. Han er fortvilet over at hans stemme ikke blir hørt. – Det er en skam at et så rikt land som Norge ikke kan prioritere å få slutt på disse dyrelidelsene.

Foto: Privat

– Et kostnadsspørsmål

Torstein Appfjell som er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i Nordland har ikke engang hørt om møtet.

– Ingen har kontaktet oss. Jeg synes det er enormt dårlig at vi ikke er invitert. Nå må det bli slutt på å bare prate. Vi trenger handling og konkrete tiltak.

De som skal reise til Oslo for å møte statssekretæren i Samferdselsdepartementet er de to rådsmedlemmene Silje Karine Muotka og Thomas Åhren i tillegg til Jon Osvald Grønmo fra administrasjonen i Sametinget.

Muotka sier det ikke er vanlig at Sametinget tar med alle berørte parter i møte med departementet, og at det også er et kostnadsspørsmål.

Krav om gjerde

Silje Karine Muotka

Rådsmedlem Silje Karine Muotka i Sametinget tror ikke myndighetene ville akseptert så store tapstall i noen andre næringer.

Foto: Åse Pulk/NRK

Thomas Åhren

– De må ta ansvar. Jernbanen har kommet på plass etter reindriften, og det er de som lager trøbbel for næringen, sier sametingsråd Thomas Åhrén.

Foto: Pressebilde: Norske Samers Riksforbund

– Men jeg kan forsikre alle om at vi ikke reiser ned til Oslo uten intensjoner om å få resultater. Vi har med oss helt konkrete krav om at det bygges flere viltgjerder langs Nordlandsbanen, sier Muotka.

Politikerne vil også kreve et svar på hvorfor Jernbaneverket nøler med gjerdebygging, til tross for at både næringen, Mattilsynet, Fylkesmannen i Nordland, viltnemnder, sametings- og stortingspolitikere alle mener at gjerder kan redusere dødstallene.

Sametingsråd Thomas Åhrén var i et liknende møte i Samferdselsdepartementet for to år siden, uten synlige resultater i etterkant. Han innrømmer at Sametinget ikke har klart å nå igjennom med sine krav.

– I og med at problemet vedvarer, kan man diskutere om vi har gjort nok, sier han.

– Urovekkende

Parlamentarisk leder Vibeke Larsen for Aps sametingsgruppe reagerer på at sametingsrådet ikke har økonomi til å ta med de berørte.

– Dersom økonomien skulle tilsi at kun to møter burde sametingsrådet kunne frigitt den ene plassen til en representant for reindriftsutøverne. Jeg har selv opplevd at den kunnskapen som direkte berørte innehar er uvurderlig viktig når man skal beskrive en situasjon som man i Oslo ikke har vist den største forståelsen for. Vi forventer at departementet innkaller dem til eget møte ettersom sametingsrådet ikke ser ut til å verdsette deres kunnskap om tragediene på Nordlandsbanen, sier Larsen.

Nordlandsbanen, rein påkjørt av tog, Kvalfors bruk

DYRETRAGEDIE: – Du venner deg aldri til å se maltrakterte rein. Når dyrene ligger der knust og drept i jernbanesporet vinter etter vinter undrer du på hvorfor du holder på med dette, sier reineier Ole Henrik Kappfjell.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Dyrepåkjørsler med tog i Norge 2013-2016

Nordlandsbanen Trondheim-Bodø

2013

2014

2015

Elg

312

103

260

Rådyr

13

15

14

Sau

76

24

60

Rein

503

200

433

Ørn

9

3

15

Rørosbanen Hamar-Støren

Elg

159

150

111

Hjort

23

11

16

Rådyr

41

14

30

Sau

35

31

33

Rein

5

9

6

Ørn

1

2

4

Dovrebanen Oslo-Trondheim

Elg

113

85

92

Hjort

33

35

32

Moskus

3

9

17

Rådyr

41

36

60

Sau

122

96

109

Ørn

5

1

3

Bergensbanen Oslo-Bergen

Elg

38

23

42

Hjort

14

11

15

Rådyr

19

9

21

Sau

23

23

60

Sørlandsbanen Drammen-Stavanger

Elg

32

28

21

Hjort

1

10

3

Rådyr

58

120

38

Sau

31

13

22

Østfoldbanen Oslo-Halden

Elg

30

17

6

Hjort

1

2

4

Rådyr

44

40

26

Sau

9

2

4

Vestfoldbanen Drammen-Skien

Elg

24

9

6

Hjort

3

3

4

Rådyr

48

29

26

Sau

2

0

4

Dyrepåkjørsler med tog i Norge 2013–2016