Hopp til innhold

– Jeg tror ikke det er plass til mer laks i elva

Strenge fiskeregler har berget laksebestanden i Futelva i Bodø. I år har det vært så mye laks at det neppe er plass til mer, mener elveeierlaget.

Erik Dundas

Erik Dundas i Futelva elveeierlag er svært godt fornøyd med årets sesong.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I de fire nasjonale laksevassdragene i Nordland nærmer fangstallene seg fjorårets totale fangst, og i Beiarelva er allerede fjoråret passert.

Men også i mindre vassdrag øker mengden laks. I Futelva som renner gjennom bydelen Støver i Bodø, viser tellinger at antallet laks er doblet de to siste årene.

– Det har nok aldri gått opp så mye fisk noen gang før. Vi snakker om en dobling av normalen, fra 250 til 500. Så Futelva lever uten tvil i beste velgående. Jeg vet ikke om det er plass til mer fisk egentlig, forteller en fornøyd Erik Dundas i Futelva elveeierlag.

Filmer laksen

Hver eneste laks og sjøørret som svømmer opp Futelva blir filmet og talt av et spesielt apparat med kamera. Dundas mener de gode tidene for elva skyldes at myndighetene har tatt grep.

– Det har kun med strenge regler og lokal forvaltning å gjøre. Laksestammen var mer eller mindre borte, men nå er det nesten fullt.

Fiskerne har i dag blant annet kun lov til å ta opp tre laks i løpet av sesongen og ikke flere enn én per døgn.

Se undervannsbilder av laksen i Futelva

Strengt regelverk

Også hos Fylkesmannen i Nordland peker de på et strengt regelverk når de skal forklare økningen i antallet laks i Futelva.

– Det har gjort at vi har klart å opprettholde tilstrekkelig med gytefisk. Det betyr at rognmengden har vært god og sannsynligvis også mengden smolt. Men hva som skjer i havet etter at smolten har vandret ut er mer komplekst, sier seniorrådgiver Lars Sæter.

Avventer årets resultater

Han understreker at laksebestanden har vært nede i en bølgedal i ganske mange år og mener det kan skyldes naturlige svingninger i næringstilgang for unglaksen, men også andre faktorer som for eksempel lakselus.

– I Beiarvassdraget er det noen som peker på en god gytebestand i 2008 og 2009 som forklaring på de resultatene man ser nå. Men det er også andre ting ute i havet som regulerer hvor mye man får tilbake.

Laks telles i Futelva i Bodø

Laksen i Futelva svømmer gjennom et apparat hvor den bryter optiske stråler, slik at det blir gjort et videoopptak av fisken. Her svømmer tre laks gjennom telleren.

Foto: Futelva elveeierlag

Vil ha mer telling

Alv Arne Lyse, prosjektleder for villaks i Norges Jeger- og Fiskerforbund, skryter av den grundige tellingen i Futelva.

– Når man vet hvor mange laks det er og hvor store de er, er det mye lettere å forvalte bestanden. Det er gledelig at stadig flere elver og vassdrag driver systematisk overvåking.

Lyse anslår at omtrent en tredjedel av norske lakseelver har en eller annen form for tellesystem.

Men tellingen til tross, det er stort sett bare i Nordland hvor årets laksesesong har vært uvanlig god.

– På Sørlandet har fisket vært skuffende dårlig så langt. På Vestlandet har det vært nokså varierende. I Midt-Norge startet det dårlig, men der har det heldigvis tatt seg opp. Nordland går bra, mens det lenger nord varierer, oppsummerer Lyse.