NRK Meny
Normal

– Innfrir ikke beredskapskrav

I fjor fikk alle politidistrikt i landet beskjed om å ha nok politifolk med spesialtrening for skarpe oppdrag døgnet rundt. Kun fire av 27 distrikt har fulgt opp.

I fjor ga Politidirektoratet distriktene beskjed om å ha beredskap for skarpe oppdrag døgnet rundt. Kun fire av 27 politidistrikter har fulgt opp.

GJØR SEG KLARE: Her ser vi to av de mest kvalifiserte politifolkene i Salten gjøre seg klare. Politiet ønsker å øke antallet politifolk med beredskap for skarpe oppdrag fra 800 til 1200, men så langt er det bare fire av 27 politidistrikt som er i mål.

Anders B. Werp

OVERRASKENDE: Anders B. Werp, første nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, er overrasket over at politiet ikke har kommet lengre.

Foto: Vilde Mikkelsen

I fjor ga Politidirektoratet distriktene beskjed om å ha beredskap for skarpe oppdrag døgnet rundt. Kun fire av 27 politidistrikter har fulgt opp, skriver nettstedet Politiforum.no.

– Dette er veldig overraskende. Dette er veldig tydelig bestilling fra Stortinget, der konklusjonen var at beredskapen skal styrkes i samtlige av landets politidistrikter, sier Anders B. Werp, første nestleder i Justiskomiteen på Stortinget.

Det var da Stortinget la frem den såkalte Terrormeldingen i fjor kravet kom. Samtlige av landets politidistrikt ble bedt om å etablere en døgnkontinuerlig, skarp beredskap – såkalt UEH-beredskap. Antallet betjenter med UEH-utdanning skulle økes fra cirka 800 i dag til 1200.

Men over ett år etter at Politidirektoratet gav landets politidistrikter instruksen, er det bare Follo, Hordaland, Rogaland og Sør Trøndelag som har klart å oppfylle kravene. Det til tross for at det i fjorårets budsjett ble øremerket nesten 55 millioner kroner til formålet.

Werp forventer at det nå tas grep.

– Dette har noe med utdanningskapasitet å gjøre, men det har også med prioritering å gjøre. Vi har jobbet veldig mye med dette fra Stortinget, og det er et samlet Storting som har signalisert at beredskapen skal styres i politidistriktene.

– Må fordoble antallet

Geir Ove Heir, politimester i Salten

HAR FOR FÅ: – De mest kvalifiserte har vi ikke nok antall av, sier Geir Ove Heir, politimester i Salten.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I Nordland har ingen av politidistriktene klart å oppfylle kravet fra politidirektoratet. Politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt innrømmer at beredskapen kunne vært bedre.

– Beredskapen i Salten politidistrikt er innrettet slik at vi alltid har mannskap på 24 timer i døgnet som kan håndtere bevæpnede oppdrag. Men de mest kvalifiserte har vi ikke nok antall av. Vi har noen allerede, men vi må fordoble antallet innen ganske kort tid, sier han.

Han forteller at UEH-mannskapet til daglig går inn i den vanlige ordensstyrken.

– Når det oppstår ekstraordinære hendelser så trår de til, og har da et samarbeidsmønster som gjør dem godt egnet til å håndtere vanskelige situasjoner.

– Ikke lukrativ nok

Kenneth Magnussen, lokallagsleder i Politiets fellesforbund i Salten

Kenneth Magnussen, lokallagsleder i Politiets fellesforbund i Salten, forteller at de er opptatte av å ha de best kvalifiserte mannskapene tilgjengelig hvis det skulle skje en hendelse hvor væpnet politi er nødvendig.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Kenneth Magnussen, lokallagsleder i Politiets fellesforbund i Salten, forteller at de er opptatte av å ha de best kvalifiserte mannskapene tilgjengelig hvis det skulle skje en hendelse hvor væpnet politi er nødvendig.

– Men vi sliter med å holde den døgnkontinuerlige beredskapen i distriktet slik det er nå, så vi er avhengig av å få ekstra tildelte stillinger. Vi har alltids noen som ønsker å utvikle seg videre operativt, men vi trenger mer mannskap for å kunne opprettholde drifta for øvrig.

Noe av årsaken til at ikke flere har tatt de nødvendige kursene enda, er at stillingen ikke er lukrativ nok for politibetjentene, forteller Magnussen videre.

– Det vil medføre at de må stille seg mer til disposisjon. Det blir mer treningstid, noe som går på bekostning av deres øvrige arbeid og tid med for eksempel familien. Det er en utfordring, samtidig som vi ønsker denne ordninga velkommen. Men da må det legges til rette slik at vi klarer å gjennomføre.

– Håper å være i mål i løpet av 2015

Kaare Songstad, beredskapsdirektør i politidirektoratet, understreker at det ikke er slik at man ikke har døgnkontinuerlig beredskap med tanke på å håndtere skarpe oppdrag i dag.

– Det denne saken gjelder er helkontinuerlig tjeneste for de såkalte UEH-mannskapene, som utgjør en liten del av den samlede politistyrken i dag. Der har vi besluttet å øke antallet fra 800 til 1200. Det er i den fasen vi er i nå, vi jobber med å få tallet opp.

Kaare Songstad

JOBBER MED Å FÅ TALLET OPP: Antallet spesialtrente politifolk skal økes til 1200, forteller Kaare Songstad i Politidirektoratet.

Foto: NRK

IP3 eller UEH-mannskaper har bedre trening enn de vanlige politimannskapene. Songstad er klar over utfordringene med å nå det antallet spesialtrente politifolk som de har gitt instruks om.

– Vi var klar over at beslutningen om å øke antallet kom til å medføre store utfordringer med tanke på få gjennomført nok kurs på kort nok tid, samt de utfordringene som politidistriktene har med å finne og sende nok mannskaper på kursene. Derfor var vi forsiktige med å sette tidsfrist, sier han.

Men selv om det ikke har blitt satt en tydelig tidsfrist, har ambisjonen hele tiden vært at målet skulle nås snarest mulig, fortsetter Songstad.

– Vi har vært klar på at ambisjonen var at målet skulle nås snarest mulig. Politidistriktene må følge forpliktelsen og komme opp i det antallet de er blitt tildelt.

– Når tar dere sikte på å være i mål?

– Jeg tror og håper at dette skal komme på plass innen 2015. Det å sette på en sterkere styrke med den type kompetanse over hele landet er et ganske betydelig løft for beredskapen i Norge.

– Vi har stilt midler til disposisjon slik at politimestrene skal få dette til. Så vil det alltid være lokale utfordringer som det enkelte politidistrikt må finne ut av selv, avslutter han.