Rapport om varslingssaker på Helgeland: – Ingen kritikkverdige forhold

En ny rapport frikjenner den sterkt kritiserte ledelsen ved Helgelandssykehuset. – Jeg er tilfreds med at vi nå kan slå fast at de alvorlige påstandene om maktmisbruk og manipulering, ikke er saklig begrunnet, sier styrelederen.

Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire varslingssakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset.

Det konkluderer konsulentselskapet KPMG i sin granskingsrapport.

  • Se pressekonferansen om rapporten i videovinduet øverst.

Varslene kom fra 20 tillitsvalgte i Mosjøen og i Sandnessjøen, og fra en tidligere områdesjef i Sandnessjøen, som også sa opp stillingen sin ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen i protest. Det kom også varsler i etterkant av et omdiskutert budsjettmøte i vår.

– Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varsler med uriktig og misvisende faktagrunnlag, forteller styreleder Dag Hårstad i en pressemelding.

Styret behandlet i går kveld rapporten fra KPMG.

– Dette er svært viktig

I oppsummeringen i rapporten skriver KPMG: Det foreligger ikke brudd på lover, regler eller allment aksepterte normer i prosessen.

– Jeg er tilfreds med at vi nå kan slå fast at de alvorlige påstandene om maktmisbruk og manipulering ikke er saklig begrunnet. Dette er svært viktig for dem som er direkte berørt, men også for Helgelandssykehuset, sier styreleder Hårstad.

– Det har ikke fremkommet forhold rundt påståtte prosessfeil som gjør at det endelige beslutningsgrunnlaget fra administrerende direktør, som skal legges frem for beslutning i styret den 28. november i år, kan trekkes i tvil, fortsetter Hårstad.

Dag Hårstad

Den såkalte varslersaken i Helgelandssykehuset er undersøkt av KPMG. Foretakets ledelse frikjennes for regelbrudd. – Jeg er tilfreds, sier styreleder Dag Hårstad ved Helgelandssykehuset.

Foto: Roar Halten / NRK

Svekket omdømme

Under pressekonferansen blir styreleder Dag Hårstad spurt om dette har svekket Helgelandssykehusets omdømme.

– Ja, sier han. Dette er verken bra for Helgelandssykehuset eller Helgeland som region.

Ifølge styrelederen må det nå jobbes med å øke kunnskapen med hva et varsel er, og hva som ikke er et varsel.

– Vi må finne måter å jobbe sammen på. Det å være uenig er ikke et grunnlag for å varsle, og mange av disse punktene handler om uenighet, og urimelige forventninger.

Fikk varsel fra 20 tillitsvalgte

I april i år mottok Dag Hårstad et varsel fra 20 tillitsvalgte i Mosjøen og i Sandnessjøen.

De tillitsvalgte var kritiske til at de ikke hadde fått noen reell innflytelse over prosessen om hvor det nye sykehuset på Helgeland skal ligge.

Andreas Bergquist og Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening

Andreas Bergquist og Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening er kritiske til de ikke har fått være med å bestemme hvordan den framtidige sykehusstrukturen på Helgeland skal se ut.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det andre varselet som rapporten har tatt for seg, kom fra områdesjef Svein Arne Monsen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Han sa samtidig opp stillingen sin og skrev et leserbrev hvor han forklarte hvorfor han ikke lenger kunne ha en lederstilling ved sykehuset.

Svein Arne Monsen, anestesilege Helgelandssykehuset

– Min lojalitet ligger først og fremst hos pasientene, uttalte avtroppende områdesjef Svein Arne Monsen ved Helgelandssykehuset til NRK i april i år.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen. Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass. Foreløpig er den eksterne ekspertgruppas anbefaling at det blir ett akuttsykehus i Mo i Rana. I så fall blir sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen lagt ned og erstattet med mindre distriktsmedisinske sentre.

Den tidligere områdesjefen Svein Arne Monsen sier til NRK at han ikke har lest rapporten, og kan derfor ikke kommentere innholdet nå i kveld.

Det har ikke lykkes å få kontakt med de to tillitsvalgt Ingeborg Steinholt i Yngre legers forening ved Sandnessjøen. Tillitsvalgt Andreas Bergquist ved Helgelandssykehuset Mosjøen er på reise, og har ikke fått lest rapporten.

– Jeg har bare sett det som har kommet fram i media, og tar det til etterretning, skriver han i en epost til NRK.