– I verste fall kan flygere vegre seg for å bruke taleregistratoren

Norske flygere reagerer kraftig på at den svenske Havarikommisjonen offentliggjorde de siste ordene til pilotene som omkom da et postfly styrtet 8. januar.

Fra havaristedet ved innsjøen Akkajaure i Sverige

STYRTET I HØYFJELLET: Flyet var på vei med post fra Gardermoen til Tromsø da det styrtet like øst for grensen til Norge.

Foto: Knut Haarvik / NRK

– Flygere og andre besetningsmedlemmer som har omkommet under dramatiske omstendigheter og deres etterlatte har liten eller ingen mulighet til å forklare seg eller forsvare seg. Deres omdømme og ettermæle kan bli tillagt en betydning som er feil eller tatt ut av kontekst, sier Jo Bjørn Skatval i flysikkerhetskomiteen i Norsk flygerforbund.

Flygerne registrerer at lydlogger fra taleregistratorer blir lekket eller delt ut til media, som på pressekonferansen i Luleå onsdag.

– Ofte skjer dette uten noen form for kommentarer fra fagpersonell som kan klargjøre hva uttrykk og fagtermer betyr.

To piloter omkom

West atlantic postfly i Tromsø

Det var et slikt West air fly som har havarert i de svenske Lapplandsfjellene. Bildet er fra 2007, i forbindelse med en nødlanding i Tromsø.

Foto: NRK

​Postflyet fra det svenske selskapet West Air var på vei med post fra Gardermoen til Tromsø da det natt fredag 8. januar styrtet i det svenske høyfjellet, like øst for grensen til Norge. Det tok ett minutt og 20 sekunder fra flyet var på 9500 meter og til det traff bakken. Begge pilotene omkom i styrten.

Dramatiske sekunder

Onsdag holdt den svenske Havarikommisjonen pressekonferanse hvor de la fram en foreløpig havarirapport.

Her ble loggen av samtalen mellom de to pilotene offentliggjort. Den spanske flykapteinen (42) og den franske styrmannen (34) jobbet med å løse situasjonen helt til flyet krasjet.

Jo Bjørn Skatval

Jo Bjørn Skatval i Norsk flygerforbund mener at media og offentligheten ikke har krav på opplysningene fra de svarte boksene. – Media har ikke noen definert rolle i en havariundersøkelse, sier han.

Foto: NRK

– I lydopptakene hører vi at kapteinen plutselig utbryter «what...», og så kommer det noen banneord, fortalte etterforskningsleder Nicolas Seger.

– Traume for de etterlatte

Norsk flygerforbund mener at en slik offentliggjøring legger et stort ansvar på havarikommisjoner.

– Informasjon fra taleregistrator kan bli misbrukt. I tillegg kan de etterlatte og kolleger få traumer, sier Skatval.

Frykter piloter vil vegre seg

En av de svarte boksene etter postflystyrten i Nord-Sverige 8. januar 2016

Her er en av de såkalte svarte boksene, som inneholdt blant annet lydopptak fra cockpit.

Foto: Den svenske havarikommisjonen

Det er krav om taleregistrator og ferdsskriver på alle fly i kommersiell luftfart, og innholdet er et juridisk dokument underlagt et internasjonalt avtaleverk. Skatval mener det er på høy tid at havarikommisjoner forholder seg til regelverket som alle nasjoner er bundet av.

– Misbruk kan på sikt gi en motsatt effekt ved at flygere vil vegre seg for å bruke taleregistratoren, sier Skatval.

Forsiktig i Norge

Kåre Halvorsen, som er leder for luftfartsavdelingen i den norske Havarikommisjonen sier de normalt ikke har hatt som praksis å offentliggjøre pilotenes siste ord.

– Normalt er vi veldig forsiktig. Vi er også pålagt taushetsplikt på informasjon som ligger på taleregistratoren. Vi kan imidlertid bruke innhold fra taleregistratoren dersom det er nødvendig for å forklare ulykken. I enkelte tilfeller kan det være riktig å bruke mye fra en taleregistrator, andre ganger ikke. Det er en vurdering de ulike havarikommisjonene gjør.

Den norske havarikommisjonen føler seg ikke helt truffet av kritikken fra flygerne.

– Før vi sender ting ut offentlig herfra, har det vært gjennom en høringsprosess hvor også berørte parter har mulighet til å gi innspill.

Svensk havarikommisjon beskriver postfly styrten i Oajevágge i Sverige.

Se video av etterforskningsleder Nicolas Seger fra Havarikommisjonen, som beskriver flystyrten i Nord-Sverige 8. januar i år.

Jagerflyenes opptak fra ulykkesstedet i Nord-Sverige.

FØRST PÅ STEDET: Se opptak fra de norske jagerflyene som var først på havaristedet. I videoen ser du Norsk Luftambulanses helikopter og krateret det styrtede flyet etterlot seg.