– I all hovedsak er det fjellvante folk som trenger hjelp, ikke uerfarne turister

Så langt i juli har Hovedredningssentralen i Nord-Norge måttet rykke ut på seks oppdrag i uken i snitt. – De fleste oppdragene er med erfarne turgåere, forteller redningsinspektør.

SARG

Et Sea King redningshelikopter i aksjon på Vågakallen i Lofoten tidligere denne uken.

Foto: Svolvær Alpine Redningsgruppe

I løpet av de tre første ukene i juli har Hovedredningssentralen i Nord-Norge registrert 18 redningsoppdrag totalt. Det tilsvarer seks oppdrag ukentlig i gjennomsnitt.

Og det er ikke turister på fjelltur i sandaler som topper statistikken som man kanskje skulle tro, men det er faktisk de mest fjellvante som i hovedsak har behov for bistand i sommervarmen, mener redningsinspektør Tore Wangsfjord ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Olav Johan-Johnsen og Tore Wangsfjord

Tore Wangsfjord (t.v.) og Olav Johan-Johnsen på Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– I all hovedsak er det fjellvante folk som trenger hjelp, ikke uerfarne turister. De fleste hendelsene vi rykker ut til i fjellet er med turvante folk som er mye i naturen og som har utstyret i orden, sier redningsinspektøren.

Årsaken til at de fjellvante turgåerne oftere trenger hjelp, er ifølge Wangsfjord at de utgjør en vesentlig større andel av dem som er ute og går i fjellet.

– Det er gjerne de fjellvante folkene det er flest av ute i fjellheimen, og dermed vil de utgjøre flesteparten av disse hendelsene, sier Wangsfjord.

De siste dagene har redningstjenesten allerede rukket å hentet ned fire svenske klatrere på to uavhengige klatreturer på samme fjell. Begge var erfarne klatrere som fikk utfordringer med utstyret.

Gratis å bli reddet

Alle redningstjenestene i Norge er grunnfinansierte og det er ingen merkostnader knyttet til redningsoppdragene.

De eneste utgiftene som kommer utenom er til mat, drikke og utstyr til frivillige som bistår i redningsoppdragene.

– Alternativet ville vært å ikke ha noe redningstjeneste. Når vi ikke er ute å flyr redningsoppdrag flys det treningsoppdrag, forteller Wangsfjord.

De eneste tilfellene hvor de som ber om hjelp kan måtte betale for bergingen er om det åpenbart er snakk om falsk alarm, og behovet for å bli berget ikke er til stede.

Hektisk om sommeren

Antall oppdrag denne sommeren har vært omtrent tilsvarende med fjoråret, ifølge redningsinspektøren. De mange oppdragene om sommeren skyldes økt aktivitet både til lands og til vanns.

– Vi skulle helst ha ønsket at vi var arbeidsledige, men heldigvis er de fleste oppdragene enkle redningsoppdrag, forteller Wangsfjord.

Han legger ikke skjul på at selv om det kan være hektisk om sommeren, så er det meningsfylt å kunne bidra.

– Det er veldig givende. Hver eneste dag jobber vi for å hjelpe folk i nød, det er dét som er drivkraften, sier han.