– Hvalkjøtt mest klimavennlig

Norges Småkvalfangarlag reagerer sterkt når amerikanske forskere hevder hvalfangst øker verdens CO2-utslipp. – Hvalkjøtt er miljøkjøtt, sier hvalfangerne.

Hvalfangst i Vestfjorden

KLIMAVENNLIG KJØTT: – Hvalkjøtt er mye mer klimavennlig enn annet kjøtt, sier Rolf Hugo Bendiksen i Norges Småkvalfangarlag.

Foto: Kari Skeie / NRK

Leder Rolf Hugo Bendiksen i Norges Småkvalfangarlag ble oppgitt da han leste NRK Nordlands sak lørdag om nye funn fra amerikanske forskere, som viser at hundre år med hvalfangst har resultert i mer enn 100 millioner tonn CO2 i atmosfæren . CO2-mengden tilsvarer utslipp fra 128.000 sterkt forurensende biler som kjører konstant i 100 år.

Forskerne mener at disse utslippene bør være et godt argument for å stanse hvalfangsten.

– Kvasiforskning

– Nå er ikke jeg noen forsker, men jeg tviler sterkt på at CO2-argumentet holder vann. Det er riktig at hval, som alle levende organismer inneholder karbon. Men jeg tror denne CO2-en havner i atmosfæren uavhengig om hvorvidt hvalen blir skutt eller dør en naturlig død. Jeg ser de henviser til grønlandshvalen. Da kan jeg fortelle at grønlandshvalen ikke synker til bunns når den dør. Den flyter opp og råtner. Dermed går CO2 rett ut i atmosfæren, sier Bendiksen.

– Hvalkjøtt mest klimavennlig

Bjørn Hugo Bendiksen, formann Norges småkvalfangarlag

HVAL ER KLIMAVENNLIG, mener leder Rolf Hugo Bendiksen i Norges småkvalfangarlag.

Foto: Dan Henrik Klaussen / NRK

Nå vil hvalfangerne slå et slag for hvalkjøtt som miljøkjøttet framfor noe.

– Hvalkjøtt er mye mer klimavennlig enn annet kjøtt. Klimautslippene som genereres ved å produsere hvalkjøtt er hele ni ganger mindre enn ved lammekjøtt og åtte ganger mindre enn ved storfe. Også produksjon av kylling og svin skaper langt mer CO2, henholdsvis halvparten og en tredjedel mer, sier Bendisken og henviser til en undersøkelse utarbeidet av Høge Nord Alliansen i 2007.

– Det viser at folk kan spise hvalkjøtt med god samvittighet.

Lavere enn annet kjøtt

Hvalfangst i Vestfjorden

ØKTE KVOTEN: Norge økte kvoten fra 2009 til 2010 med 45 prosent - fra 885 dyr til 1.286 dyr.

Foto: Kari Skeie / NRK

Undersøkelsen dekker åtte av Norges 30 hvalfangstskip, og ifølge tallene avga disse 885 tonn CO2 grunnet brenning av diesel i løpet av 2007. Det ga 461 tonn hvalkjøtt, og et gjennomsnitt på 1,9 kilo utslipp per kilo kjøtt, altså langt lavere enn de mer tradisjonnelle kjøttslagene. Dessuten krever for eksempel kuhold bruk av traktorer, ploger og kunstgjødsel. I tillegg produserer kyrne metangass gjennom fordøyelsen.

Sliter med å selge kjøttet

Bendiksen mener det er viktig at denne informasjonen kommer fram nå som næringa sliter med å få solgt kjøttet sitt.

– Vi har ikke greid å tilpasse oss den nye måten å distribuere mat på. I utgangspunktet er det ingen forskjell på å selge hvalkjøtt og Pizza Grandiosa. Mens hvalkjøttet tidligere ble solgt i små ferskvarebutikker, handler alt i dag om å få innpass hos de fire store matvarekjedene. Står man ikke på godfot med ICA, Rema, Coop og Norges-gruppen har man ikke en sjanse. Vi er ei lita næring med små midler, sier Bendiksen.

Er du opptatt av hvor klimavennlig kjøttet er når du handler kjøtt? Diskuter her!