– Hold deg unna torskelever

Nivået av miljøgifter og tungmetaller i torsk som er fisket langs kysten ligger tett opp mot grenseverdiene for hva som er tillatt for lovlig omsetning, sier NIFES-forsker Bente M. Nilsen.

Torsken er ofte vill når du tar den på grunt vann

HØYE VERDIER: – Torsk er en mager fisk med en veldig fet lever. På grunn av det høye fettinnholdet vil organiske miljøgifter konsentreres i leveren, forteller forsker Bente Nilsen hos NIFES, og viser til at Mattilsynet advarer folk mot å spise lever fra selvfanget fisk langs kysten.

– Torsk er en mager fisk med en veldig fet lever. På grunn av det høye fettinnholdet vil organiske miljøgifter konsentreres i leveren.

Det forteller Bente M. Nilsen hos Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Hun forsker på ernæring, og overvåker nivåer av miljøgifter og tungmetaller hos blant annet villfisk.

– Med tanke på torsk har vi gjennomført en stor studie av fisk fra Barentshavet, langs kysten av Norskehavet og i Nordsjøen. Der har vi funnet at nivået av organiske miljøgifter i lever kan være høyt. Da snakker vi særlig om dioksiner og dioksinlignende PCB.

Bente Nilsen

KAN VÆRE HØYT: – Vi har gjennomført en stor studie av fisk fra Barentshavet, langs kysten av Norskehavet og i Nordsjøen. Der har vi funnet at nivået av organiske miljøgifter i lever kan være høyt, sier forsker Bente M. Nilsen.

Foto: NIFES / Pressefoto

Dioksin er en samlebetegnelse på en gruppe klorholdige giftstoffer. Ifølge nettstedet Wikipedia kan slike giftstoffer føre til nedsettelse av immunforsvaret og øke risikoen for kreft.

PCB (polyklorerte bifenyler) er en svært alvorlig miljøgift, og beskrives på regjerningens nettsider som «giftig, kreftfremkallende og kan føre til hud-, lever-, reproduksjons- og nevrologiske skader».

– I tillegg har NIFES undersøkt innholdet av miljøgifter i torskelever fra fjorder og havner langs norskekysten. Blant annet på bakgrunn av dette har Mattilsynet gitt et kostholdsråd, hvor de fraråder folk å spise lever fra fisk fanget langs kysten. Dette rådet ble gitt allerede i 2010.

– Nivåene av miljøgifter i fiskelever er lavere i havområdene enn i fjorder og langs kysten. Vi har også gjennomført en stor studie av sei, og der ser vi at selv om verdiene i lever kan være høye også for sei, er nivåene lavere enn i torskelever. For hyselever har vi ikke noen eksakte tall ennå, men vi skal gjennomføre undersøkelser også der.

– Filet er trygt

For deg som skal ut å fiske langs kysten i påska, er rådet derfor klart: Fileten er trygg, men levra bør du holde deg unna.

– Problemet er mindre i åpent hav, men innenfor grunnlinjen, altså innenfor de ytterste øyer og skjær, bør du ifølge Mattilsynet styre unna levra når du lager mat av egen fangst. Fileten, derimot, er helt trygg å spise, sier Nilsen.

– Hva kan du si om nivåene med tanke på miljøgifter?

– Nivåene er relativt høye når vi ser på fiskelever, særlig fra fjorder og havner. I forhold til grenseverdiene, som er de høyeste verdiene som er tillatt for lovlig omsetning av sjømat, så ser vi at gjennomsnittsverdiene er relativt nær grenseverdiene i Norskehavet og i Nordsjøen.

– I Barentshavet, der verdens største torskebestand lever, er nivåene av miljøgifter i torskelever lavere.

– Ulovlig å omsette

For forbrukeren er det trygt å kjøpe sjømat fra butikk, men på grunn av store biologiske variasjoner, og at verdiene kan variere kraftig fra havn til havn, bør man altså være forsiktig når man er ute og fisker til privat bruk.

– Ut fra de undersøkelsene vi har gjort, er det for tidlig å si hvilken vei kurven går. Men vi følger med på utviklingen. Det er viktig å vite at grenseverdiene er satt for å hindre at matvarer med høye nivåer av miljøgifter er tilgjengelig i butikken.

– Dette får først og fremst følger for fiskerne, som ikke får omsatt deler av fisken, avslutter Nilsen.