NRK Meny
Normal

– Her stinker det råtne egg

I flere år har folk vært plaget av stygg lukt i Holandsvika i Vefsn. Nå har Fylkesmannen funnet luktkilden.

Helgeland bioenergi, avfall i Holandsvika

GIGANTAVFALL: To gigantiske avfallsdeponi bestående av gipsplater og spon skal være kilden til den stygge lukten, ifølge Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Roar Høgsæt, Fylkesmiljøvernsjef Fylkesmannen i Nordland

ILLE LUKT: – Avfallet fører til en betydelig lukt av råtne egg, sier fylkesmiljøvernsjef Roar Høgset.

Foto: Tor Odd Iversen / NRK

Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen avdekket i dag to gigantiske avfallsdeponi i Holandsvika i Vefsn, der folk har vært plaget av luktproblemer over lengre tid.

– På grunn av luktproblemene som har vært her over flere år, har vi vært nødt til å gå dypt inn for å finne luktkildene. Nå har vi avdekt at det er to gigantiske deponi med gipsplater og spon fra 90-tallet som ligger nedgravd her, sier fylkesmiljøvernsjef Roar Høgset.

– Folk kan bli kvalme

Avfallet har ikke vært tildekt og er nå i ferd med å gå i oppløsning.

– Dette fører til en betydelig lukt av råtne egg, sier Høgset.

Avfall Holandsvika

I OPPLØSNING: Gipsplater og spon som har gått i oppløsning, fører til vond lukt i Holandsvika.

Foto: Frank Nygård / NRK

Folk i området har i flere år vært plaget av den stygge lukten. Tidligere denne uken sa nabo Odd Rossvold til NRK at han vurderer å flytte dersom luktplagene ikke blir bedre.

– Kan det vært fare for folk?

– Nei, det er det ikke, men det er ubehagelig. Det lukter så fælt at at folk kan bli kvalme, sier Høgset.

– Skyldes kompostanlegget

Naboer har gitt bedriften K2 Nord, som driver et avfallsanlegg i området, skylda for luktplagene. Anlegget har vært i drift i noen måneder, der et luktepanel jevnlig har rapportert til fylkesmannen om dårlig lukt, og mer enn det som konsesjonsvilkårene setter som øvre grense nemlig 7 timer pr måned.

Men fylkesmannen mener etter befaringa i dag at gipsdeponiet også kan være kilde til lukta.

– Området har vært brukt til industri i mange ti-år, hvor mange av bedriftene har gått konkurs. Det ser ut til at de har gravd ned avfallet.

Odd Rossvold

VURDERER Å FLYTTE: For Odd Rossvold og familien er situasjonen blitt så vanskelig at de vurderer å flytte dersom lukteplagene ikke blir bedre.

Foto: Privat

Likevel er Rossvold overbevist om at det er avfallsanlegget som gir luktplagene.

– Jeg har aldri vært plaget av gipslukt her tidligere, sier Odd Magne Rossvold.

Han mener det er bare tull at det gamle deponiet fra 90-tallet med gips og sponplater er årsaken til luktplagene. Han er ikke i tvil om at det skyldes komposteringsanlegget.

– Vi trenger penger

Avfall Holandsvika

GIGANTISK AVFALL: 40.000 kubikk med nedgravde gipsplater befinner seg i Holandsvika.

Foto: Frank Nygård / NRK

Fylkesmiljøvernsjef Høgset vet ikke når de kan få satt i gang tiltak for å løse problemet.

– Forurenseren skal betale for dette, men vi er i en situasjon der vi ikke vet om det er noen å sende regningen til. Vi trenger penger for å sette i gang tiltak, og det vil ikke bli billig.

– Men noe vil bli gjort?

– Deponiet som er her, lukter så kraftig at her må vi få til en sikring, men når man trenger penger kan ting ta lengre tid enn vi skulle ønske.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.