– Havet er verdt 181 000 000 000 000 kroner

Å regne ut i kroner og øre hva fisketurismen, korallrevene og fiskeriene egentlig er verdt kan i første omgang virke som en vanskelig oppgave. Men det har ikke hindret noen i å prøve.

Fiskebåter på tur til land

På oppdrag fra WWF har forskere regnet seg fram til at verdenshavene er verdt utrolige 24 trillioner dollar – eller i overkant av 181 billioner norske kroner.

Foto: Margaret Hennie Nilsen

Karoline Andaur

Fungerende fagsjef Karoline Andaur i WWF Norge.

Foto: Privat

På oppdrag fra WWF har forskere regnet seg fram til at verdenshavene er verdt utrolige 24 trillioner dollar – eller i overkant av 181 billioner norske kroner, skriver det populærvitenskapelige nettstedet IFLScience.

Til sammenligning er markedsverdien til hele det norske «oljefondet» i skrivende stund prissatt til 6 776 000 000 000 norske kroner – tilsvarende 3.74 prosent av det forskere mener havet er verdt.

– Tallfesting av den økonomiske verdien gir et konkret bilde av hvor viktig havet er, noe som forhåpentlig gir økt forståelse av at vi må ta vare på de verdiene som finnes der, utdyper fungerende fagsjef i WWF-Norge, Karoline Andaur, til NRK.

– Vet fremdeles lite

Rapporten er laget i samarbeid med Global Change Institute ved University of Queensland og konsulentselskapet Boston Consulting Group. De økonomiske verdiene ble beregnet ved å se på verdien av blant annet fiskeri, turisme, skipstrafikk og økosystemer som korallrev og mangroveskog.

Andre faktorer, som olje, vindkraft og havets rolle som klimaregulator, er imidlertid ikke tatt inn i beregningene. Tallene ser derfor et forsiktig anslag, forteller Andaur.

– Fremdeles vet vi mer om verdensrommet enn vi gjør om verdenshavene, og de reelle tallene er nok derfor mye høyere.

– I verdensklasse

I 2010 satte forskere fra Universitetet i Tromsø en prislapp på havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Nordland. De kom fram til en samlet sum på 5 000 milliarder kroner.

Men selv om det er store verdier i havet, er vi ikke flinke nok til å ta vare på det, ifølge Andaur, som håper tallene kan være en vekker for folk.

– Fiskeriene våre globalt er overfisket eller fullt utnyttet. Marine arter er gått ned med 39 prosent mellom 1970 og 2010 og 50 prosent av verdens koraller har forsvunnet. Og dersom temperaturøkningen fortsetter, står korallrevene i fare for å forsvinne innen 2050.

– Trenger bedre forvaltning

Den fungerende fagsjefen i WWF-Norge mener en rekke ting må på plass.

– Vi må helt klart få bedre fiskeriforvaltning, men en god fiskeriforvaltning kan bare gi mat og arbeidsplasser dersom en samtidig tar klimaendringene på alvor. WWF-rapporten foreslår derfor åtte konkrete tiltak, der omstilling til fornybar energi er noe av det viktigste.

– I tillegg blir det viktig at FNs nye bærekraftsmål, som skal bestemmes i september i år, inkluderer konkrete og ambisiøse mål for bevaring av de marine og kystnære økosystemene og sikrer en bærekraftig utvikling av havet, fastslår hun.

– Ikke overraskende

Professor Claire Armstrong ved Norges fiskerihøgskole

Professor Claire Armstrong ved Norges fiskerihøgskole.

Foto: Privat

Professor Claire Armstrong ved Norges fiskerihøgskole er enig med Andaur i at rapporten visualiserer hvor betydningsfullt havet er.

– Tallene er ikke overraskende, gitt at man har lagt sammen tall fra mange studier, og aggregert videre. Havet har store verdier knyttet til forsynende, regulerende og kulturelle økosystemtjenester. Både verdien av tjenestene og kapitalverdien som ligger bak tjenestene er betydelig, sier hun.

Hun mener verdsetting av naturmiljøer er komplisert, og alltid vil kunne kritiseres.

– Jeg mener imidlertid at de utregningsmetodene vi har per i dag gir mye god informasjon. Verdien av havet som fremtidig miljø for produksjon av mat og brensel ser vi kun konturene av i dag.