– Har satt oss i en veldig vanskelig situasjon

Regjeringen har fortsatt ikke sendt den nye langtidsplanen for Forsvaret til behandling i Stortinget. Nå er fristen ute, og opposisjonspolitikere er bekymret.

Ine Eriksen Søreide mottar fagmilitært råd fra Haakon Bruun-Hanssen

1. oktober 2015 overleverte forsvarssjefen sitt fagmilitære råd (FMR) til forsvarsministeren, og regjeringens arbeid med ny langtidsplan (LTP) for forsvarssektoren gikk over i en ny fase. Nå ser denne fasen ut til å bli forsinket.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Regjeringen skulle i utgangspunktet ha levert planen til Stortinget i april, men fortsatt lar den vente på seg.

Det bekymrer Anniken Huitfeldt (AP), som leder Stortingets forsvarskomité.

– Det er første gang, siden man begynte med denne typen langtidsplanlegging i 1991, at regjeringen ikke leverer en plan slik at den kan vedtas våren før den skal tre i kraft, sier Huitfeldt.

Fristen er ute

Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt er bekymret for at Forsvarets langtidsplan lar vente på seg.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Regjeringen har nå brukt så lang tid på å levere fra seg planen at fristen for å melde saker inn til behandling i Stortingets vårsesjon 19. juni er passert.

Langtidsplaner skal vedtas et halvt år før de begynner å virke, slik at man har tid til å planlegge og lage budsjett, forklarer Huitfeldt.

– Men nå ser det ikke ut til at vi får tid til det. Dette er en viktig plan som binder forsvarsbudsjettene for de neste fire årene. Jeg frykter dette betyr at regjeringen vil skyve forsvarsutgiftene langt frem i tid.

Kan fortsatt bli meldt inn

Selv om fristen er ute, er den ikke absolutt. Det betyr at saken fortsatt kan meldes inn.

Øyvind Halleraker (H) er blant de som forventer at langtidsplanen, tross fristbruddet, vil behandles i vårsesjonen. Men da må regjeringen levere den fra seg kjapt.

– Hvis det drøyer noen uker til nå, da vil sluttbehandlingen i Stortinget sannsynligvis bli etter sommeren, sier han.

Også Forsvarsdepartementet forventer at saken kommer opp i juni.

– Regjeringen har sagt at den skal legges frem i vårsesjonen, men det er Stortinget som velger når ting skal behandles, sier Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

– Usikkert om Stortinget vil behandle saken

Nærbilde av Trine Skei Grande

Trine Skei Grande (V) mener Stortinget får for knapt med tid dersom planen blir levert til behandling i juni nå.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Trine Skei Grande (V) sier det ikke er sikkert Stortinget vil behandle saken dersom regjeringen leverer den til dem nå.

– Det er svært usikkert om Stortinget vil ønske å behandle planen før sommeren på grunn av tidspresset vi da får. Om den skulle komme nå vil det gi oss veldig kort tid til å behandle en såpass omfattende plan, sier Skei Grande.

Skei Grande har rett i det, sier Huitfeldt.

Regjeringen har satt oss i en veldig vanskelig situasjon. Det samme gjelder de ansatte i Forsvaret som står overfor store omstillinger. For dem er det svært vanskelig å ikke vite hva de har å forholde seg til.