– Har lest at funksjonshemmede fortjener å bli drept

– Jeg vil bare leve livet mitt i fred. Men det livet er det visst mange som ikke vil at jeg skal ha, sier Cecilie Bjerck Pettersen

Cecilie Bjerck Pettersen

Funksjonshemmede Cecilie Bjerck Pettersen opplever jevnlig netthets.

Foto: Torill Edvardsen

Cecilie Bjerck Pettersen (38) er et menneske med funksjonsnedsettelse. På internett får hun lese at mennesker som henne ikke burde få vokse opp.

– Jeg har lest at funksjonshemmede fortjener å bli drept, fordi vi bare er en byrde for samfunnet. Senest i natt leste jeg at man burde avlive barn på spebarnsstadiet hvis man oppdager at de er funksjonshemmet. For det er naturstridig å la dem vokse opp, sier hun.

Pettersen har en sammensatt diagnose. Hun både ser og hører dårlig, har balanseforstyrrelser og en cyste i hjernen som gjør at hun kan få høyt trykk i hjernen ved stress.

Hun har egen blogg og har vært aktiv på nett i ulike diskusjonsfora. Men å lese hatefulle ytringa mot funksjonshemmede ble svært belastende.

– Det ble så ille at jeg måtte bare logge av, sier hun stille.

– Netthets gjør betydelig skade

Nå skal det forskes på utbredelsen av hatytringer mot mennesker med funksjonsnedsettelser. På oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet skal Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning undersøke hvor stor utbredelsen av slike hatytringer er, og konsekvensene de får for dem som rammes.

– Fra internasjonal forskning vet vi at hatytringer gjør betydelig skade på den som rammes. Det medfører i mange tilfeller konkrete innskrenkninger i den enkeltes liv, forteller prosjektleder Terje Olsen fra Nordlandsforskning.

Terje Olsen

Terje Olsen ved Nordlandsforskning.

Foto: Øystein Nygård / NRK

I 2013 sluttet Norge seg til FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, og innebar en styrking av dette vernet.

– Først og fremst ønsker vi kunnskap som kan brukes til å forebygge den slags handlinger på sikt. Nytteverdien kan også være at politiet kan få handlekraft på denne type ytringer, sier seniorforskeren.

– Vil bare være meg selv

For å få svar på spørsmålene vil forskerne gjennomføre en landsomfattende spørreundersøkelse til personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg vil forskerne gjøre intervjuer med personer utsatt for hatytringer og med nøkkelpersoner fra blant annet funksjonshemmedes organisasjoner, likestillings- og diskrimineringsombudet, politi og påtalemyndighet.

Rapport fra prosjektet skal være ferdig i august 2016.

Cecilie Bjerck Pettersen forteller at det er like mye nedsettende bemerkninger mot uføretrygde som gjør det vanskelig å leve med funksjonshemming. Etter at hun har opplevd internetthatet har hun blitt redd for å bli kjent med nye mennesker.

Hun håper forskningen vil komme til nytte.

– Jeg har bare lyst til å være meg selv. Selv om det feiler meg masse, har jeg et godt liv bare jeg får den hjelpen og de hjelpemidlene jeg trenger. Men det livet er det tydeligvis mange som mener at jeg ikke skal ha, sier Cecilie Bjerck Pettersen.