– Han forstod jo ingenting av det som skjedde og var livredd

I fjor sommer ble en Alzheimers-syk mann bundet fast mot sin vilje på et akuttpsykiatrisk sykehus i Nordland. De pårørende ble ikke varslet om hendelsen før etterpå. – Viktig at tvangsbruk skjer i samarbeid med de pårørende, sier Pasient- og brukerombudet.

Nordlandssykehuset i Bodø

I fjor sommer ble en Alzheimers-syk mann bundet fast mot sin vilje på et akuttpsykiatrisk sykehus i Nordland. Bildet er fra Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Det kommer frem i en klage fra de pårørende til Fylkesmannen i Nordland.

– Ingen forsøkte å snakke beroligende til ham og sette seg ned med ham for å få han til å slappe av. De gikk straks i gang med å binde ham fast. Det må ha vært en sterk traumatisk opplevelse for vår far, skriver de i klagebrevet.

Ifølge de pårørende ble faren i tillegg satt på en forholdsvis sterk dose med det antipsykotiske legemiddelet haloperidol, haldol da han ankom sykehuset.

– Han som en dement person forstod jo ingenting av det som skjedde og var av naturlige årsaker livredd, skriver de videre.

Skal ha motsatt seg hjelp fra hjemmetjenesten

Årsaken til innleggelsen på den akuttpsykiatriske avdelingen, var at faren motsatte seg hjelpen han fikk av hjemmetjenesten. Familien tok kontakt med kommunens tildelingskontor for å løse problemet, men ettersom det var fredag ettermiddag skrev farens fastlege ut en rekvisisjon for å få ham innlagt fortløpende.

– Derfor virket det for henne trygt å la vår far bli innlagt i noen få dager. Hun kunne ikke tenke seg i sin villeste fantasi at min far kort tid etter ankomst skulle bli lagt i remmer mot sin vilje, skriver familien i brevet.

Må være gjennomtenkt

Pasient- og brukerombudet i Nordland forteller at de har mottatt flere klager fra pårørende på bruken av tvang mot demente personer de siste årene.

– Det er veldig alvorlige saker, sier Inger-Marie Sommerset.

Når det tas en avgjørelse om å bruke tvang, skal helsetjenesten fatte et vedtak om det. Deretter skal vedtaket sendes i kopi til fylkesmannen, som skal gå gjennom vedtaket og endre eller oppheve det.

– Det skal være gjennomtenkt og dokumentert før man bruker tvang. Det skal være vedtak på det, og dokumentert at man har prøvd andre midler først, sier hun til NRK.

– Viktigere å skape tillit

Hun mener det er viktigere å skape tillit til pasienten, og roe ned situasjonen fremfor å bruke tvang.

– Det handler mye om tillitsskapende arbeid og ikke bruke tvang som første middel. Men må prøve andre måter å få pasienten med på ting, enten det gjelder spising eller daglig stell. Man bør bruke tiden til å roe pasienten, og ikke være for hard og brå i det man gjør.

Inger-Marie Sommerset

Pasient- og brukerombudet i Nordland forteller at de ofte mottar klager på bruken av tvang mot demente personer.

Foto: Emil Indsetviken/NRK

Sommerset påpeker også at det er viktig at tvangstiltak skjer i samarbeid med pårørende.

– De kjenner jo som regel pasienten best, og derfor er det viktig at de kan være med på å vurdere i hvilken grad det er nødvendig å bruke tvangsmidler ovenfor demente.

Mange reagerer også på overmedisinering

Ifølge Pasientombudet reagerer også mange på overmedisinering av sin mor eller far.

– Dessverre brukes det for mye medisiner på demente, som oftest har motsatt effekt og gjør dem sløvere. Vi ser alvorlig på denne måten å håndtere pasienter på med antipsykotiske medisiner. Det skal man unngå i aller høyeste grad.

– Erfaringene er at antipsykotiske medisiner på demente ikke gir noen bedre effekt. Det er også et tvangsmiddel og det bør være nøye vurdert av kvalifisert personell før man tar det i bruk.

Har mottatt henvendelse

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset forteller at de har mottatt en henvendelse fra Fylkesmannen om saken.

– Vi vil svare Fylkesmannen på henvendelsen, men kan av hensyn til taushetsplikten ikke kommentere saken i media, sier Angelsen.

Fylkesmannen ønsker ikke å kommentere saken ettersom den er under behandling.