Hopp til innhold

Kontrollutvalget: – Uheldig at varaordføreren selv bortviste romfamilie

I sommer sørget varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) for å få bortvist sju rumenske tiggere fra Bodø. – Han burde holdt seg hjemme, sier leder Inga Lill Sundset i Kontrollutvalget.

Varaordfører Tom Cato Karlsen (t.h.) ga selv romfolkene i Gråholten beskjed om at de ikke lenger fik

Varaordfører Tom Cato Karlsen (t.h.) ga selv romfolkene i Gråholten beskjed om at de ikke lenger fikk oppholde seg der.

Foto: Steinar Rostad Breivik / NRK

Kontrollutvalgets leder i Bodø er tindrende klar på at varaordføreren gikk ut over sine fullmakter da han personlig sørget for å få sju rumenske tiggerne bortvist fra den gamle svømmehallen ved Rensåsparken og deretter fra teltleiren de satte opp i Gråholten.

Karlsen ble fotografert sammen med politiet i det de gikk til aksjon og fjernet rumenerne.

– Burde holdt seg hjemme

Leder for utvalget Inga Lill Sundset er også klar på at kommunen hadde hjemmel til bortvisning, men at Karlsen skulle holdt seg hjemme.

– Bodø kommune har helt klare rutiner for hvordan man gjennomfører en slik bortvisning. Myndigheten er delegert til rådmannen, som igjen kontakter politiet. Så er det politiet som gjør jobben.

Hun legger til at dersom varaordføreren hadde et personlig ønske om å bistå politiet, måtte han ha fått myndighet til å gjøre det gjennom et vedtak i formannskapet eller i bystyret.

Varaordførerens iver etter å bortvise romfolk får ingen konsekvenser for Tom Cato Karlsen.

– Det får ikke andre konsekvenser enn at varaordføreren og resten av bystyret må ta til etterretning at det er viktig med en tydelig grensegang mellom hva som er en politikers oppgave. Det er først og fremst å gjøre gode vedtak. Så er det en administrasjonsoppgave å utføre det som politikerne vedtar.

Hun kaller episoden hvor Tom Cato Karlsen ble med politiet for å bortvise rumenerne for uheldig.

– Som om varaordføreren satte sprøyter

Bodø bystyre, Ole Hjartøy og Tom Cato Karlsen

BYSTYRET I DAG: Varaordfører Tom Cato Karlsen (nr. 3 f.v.)hadde ikke hjemmel til å bortvise romfolk som slo seg ned på kommunal grunn i sommer.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Dette er sammenblanding av roller. Det er viktig at en politiker er tydelig på rollen sin.

Dersom denne grensegangen blir utydelig vil det få uheldige konsekvenser på sikt.

– Det blir som om varaordføreren skulle være med på å vedta et vaksinasjonsprogram i bystyret, og så deretter reise ut for å foreta vaksinasjonene. Det er sikkert nyttig bruk av en varaordfører som har legekompetanse, men det er ikke slik vi opererer.

Varaordføreren: – Uttaler seg som Ap-politiker

Tom Cato Karlsen tar ingen selvkritikk for at han møtte opp personlig.

– Overhodet ikke. Det var en vurdering jeg som fungerende ordfører tok i samråd med rådmannen. Vi var enige om at dette var en oppgave jeg skulle ta meg av. Det var ingen motforestillinger fra verken rådmann, andre i kommunen eller politiet.

Han kjenner seg ikke igjen i påstanden fra kontrollutvalgets leder.

– Hun uttaler seg nok mer som Arbeiderpartipolitiker enn som leder i kontrollutvalget. Hun har kommet fram til en helt annen konklusjon enn hennes eget utvalg har gjort. I saksframlegget som ligger fra Kontrollkomiteen sier man at kommunen som grunneier har hjemmel til å bortvise personer, sier Tom Cato Karlsen til NRK.no.

Karlsen har fått med seg hva kontrollutvalget mener om tydelig grensegang mellom politikk og administrasjon.

– Det er selvsagt noe jeg tar til etterretning. Det kunne vært tydeligere dokumentert hvorfor og hvordan ting skjedde i sommer, sier varaordføreren.

– Drev menneskejakt

Utkastelse av romfolk i Bodø

Her blir de rumenske tiggerne bortvist fra politiet.

Foto: Kari Skeie / NRK

Det var i juli at varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) sørget for å få bortvist sju rumenske tiggere fra Bodø.

Arbeiderpartiets gruppeleder Trud Berg rettet verbalt skyts mot varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp) da saken ble behandlet i bystyret i september.

– Romfolket er det mest vanskeligstilte og jagede folket i Europa, og dem ønsker ikke posisjonen å ha i vår by. Å se bildene av Tom Cato Karlsen som ordførervikar drive menneskejakt i Gråholten med politiet på slep var ikke noe vakkert syn. Verdig var det heller ikke, sa Berg ifølge Avisa Nordland.

– Skjemmes over å være fra Bodø

Trud Berg

Arbeiderpartiets gruppeleder Trud Berg.

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Rødts gruppeleder Svein Olsen tok kritikken enda lenger.

– Jeg vil ikke kalle varaordføreren rasist, men dette var en rasistisk måte å handle på. Jeg skjemmes over å være fra Bodø, sa han fra talerstolen.

Biskopen inviterte romfolket hjem

Mens debatten i sommer raste som verst og det ble klart at romfolket ikke var ønsket på kommunal grunn, tok biskop Tor B. Jørgensen til motmæle.

Han inviterte romfolket hjem i sin egen hage.

– Jeg synes romfolket har fått en uverdig behandling i Bodø, sa han til NRK.no i sommer.