Hopp til innhold

– Grindhvalene var ekstremt aggressive

– De bet, la seg over spermhvalen og prøvde å forhindre at den fikk puste, forteller skipper Jeremy Åsen om møtet mellom 15 grindhval og en 20 meter lang spermhval utenfor Andenes.

En spermhval fikk et ublidt møte med en flokk grindhval utenfor Vesterålen. FOTO: Hans Donkelaar

Spermhvalhanner kan bli opp mot 20 meter lange og er et yndet objekt for hvalsafarier utenfor Vesterålen. Sea Safari Andenes var ute med to fullbookede båter da det svært uvanlige opptrinnet skjedde.

– Vi observerte 15 grindhval i flokk. Plutselig begynner alle å bevege seg i en bestemt retning. Så ser vi spermhvalen som er på vei opp for å puste og skjønner at det er den grindhvalene svømmer mot, forteller skipper Jeremy Åsen på hvalsafariskuta.

Så skjer det han ikke tror han noen gang skulle få se.

– De små grindhvalene angriper kjempen. De angriper halepartiet først. De biter og legger seg over nesen på hvalen som om de forsøker å forhindre at den får puste. Deretter virker det som om de vil bryte den ned. Når spermhvalen forsøker å dykke, følger plageåndene etter. Det var en ekstremt aggressiv atferd, sier Åsen.

– Er sørgelig syn

Han har vært skipper i Andenes hvalsafari i åtte år, og har aldri sett noe som likner på hendelsen som turistene og mannskapet ble vitne til.

– Det var egentlig et sørgelig syn. Men også en fantastisk naturopplevelse man får prise seg lykkelig får å ha opplevd.

Åsen har gjort seg sine tanker om hvorfor grindhvalene reagerte som de gjorde.

– Spermhvalen tar også fisk og det kan jo være en konkurranse om mat. Det kan jo også være hevdelse av territorium, sier Åsen.

Etter 15-20 minutter klarte spermhvalen å riste plageåndene fra seg.

– Da var den tydelig sliten og utmattet.

Kan være lek

Forskningsgruppeleder for sjøpattedyr i Havforskningsinstituttet Tore Haug bekrefter at spermhval helst vil unngå møter med grindhval.

– De trekker seg unna. For meg ser dette ut som den store spermhvalen blir overrasket av en flokk grindhvaler mens den ligger i overflata og puster.

Spermhvalenes dykk utenfor Andenes er på 30–45 minutter, deretter ligger de om lag 10 minutter i overflaten og puster før de foretar nye dykk.

– For meg ser det mer ut som lek enn angrep fra grindhvalene sin side. Grindhvalene er flokkdyr der lek er et viktig element i den sosiale adferden. Det er ikke noe fiendskap mellom de to artene, begge spiser fisk og blekksprut, ikke hverandre, sier Haug.

Blir stresset

Han tror nok det kan stemme at slike møter mellom havets kjemper hører til sjeldenhetene.

– Men ettersom man ikke har sett dette etter mange år med hvalsafari utenfor Andenes er det antakelig sjelden. Det er ikke vanskelig å forstå at spermhvalen kan bli stresset av å ha en rekke lekende grindhvaler både over, under og ved siden av seg når den skal slappe av i overflata etter et langt dykk på jakt etter mat, sier Tore Haug.