– Går i feil retning

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland mener regjeringen går i feil retning med den nye langtidsplanen for Forsvaret. – Å legge ned Andøya er en katastrofe for lokalsamfunnet. Jeg reagerer også på at Gineralinspektøren for Luftforsvaret ikke flyttes fra Rygge til Reitan. Med det sier de at det er greit å tenke distriktspolitikk i sør, men ikke nord.