Normal

– Fylkespolitikerne innser at Kjærstad må bestå

Fylkesrådet sier trolig ja å beholde flyplassen i Mosjøen. – Gledelig dersom fylkesrådet og fylkestinget ser at en nedlegging av Kjærstad er et dårlig alternativ, mener Vefsn SV.

Mosjøen lufthavn, Kjerstad

USIKKER FRAMTID FOR KJÆRSTAD: Avinor har anbefalt at man legger ned flyplassen ved Mosjøen, hvis det skal bli en større flyplass i Rana.

Foto: NRK

I dag møttes fylkesrådet og deres støttepartier for å bli enige om hvordan flyplasskartet på Helgeland skal se ut i framtiden. Etter det NRK har grunn til å tro, vil fylkesrådet gå inn for ei løsning der man sier ja til en storflyplass på Hauan, men samtidig beholder Kjærstad lufthavn i Mosjøen.

Det samme har 12 av 18 ordfører på Helgeland gått inn for. Samtidig har Avinor anbefalt at man legger ned flyplassen ved Mosjøen, hvis det skal bli en større flyplass i Rana.

– Det viktige nå er å finne en løsning vi kan leve med. Denne prosessen må ikke sette samarbeidet i regionen varig tilbake, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Glede i Vefsn

Sør for Korgfjellet er det lettet stemning etter nyhetene fra fylkeshovedstaden.

– Fylkesrådet og fylkestinget tar nå til seg den informasjonen som er kommet i Urbanets meget grundige gjennomgang av både trafikktall og ringvirkninger. De ser at det aller dårligste alternativet er å legge ned Kjærstad, sier Christian Torseth som er leder i Vefsn SV.

Han vil ikke spekulere i hva som vil skje med Hauan dersom flyplasstrukturen fortsatt skal bestå av fire flyplasser på Helgeland.

– Det blir opp til regjeringen, Stortinget og Avinor – som heleid statlig selskap – å avgjøre. Men jeg kan ikke se at Avinors premiss om at Kjærstad må legges ned, skal legge grunnlaget for den videre diskusjonen, sier Torseth.

Ambulanse og næringsliv

Christian Torseth byline

Et av de viktigste argumentene for å bevare Kjærstad er ambulanseflyet, sier SV-leder Christian Torseth i Vefsn.

Et av de viktigste argumentene for å bevare Kjærstad er ambulanseflyet, ifølge SV-lederen i Vefsn.

– Det er 57 persontransporter av høyeste hastegrad fra Kjærstad hvert år. Det er personer som redder livet eller får vesentlig bedre helsetilbud på grunn av at ambulanseflyet har anledning til å lande.

For næringslivet i Mosjøen er det et absolutt krav at flyplassen består. Blant annet eksporterer Alcoa i Mosjøen for fire milliarder kroner hvert år.

– Næringslivet vil selvfølgelig ha en flyplass i nærheten. Urbanets analyse viser at det ikke blir billigere for dem som i dag flyr fra Mosjøen og reise fra Hauan. En enkel arbeidsreise fra Mosjøen blir 603 kroner dyrere.

Det største opposisjonspartiet, Høyre, venter på innstillinga fra fylkesrådet i saken.

– Jeg håper vi klarer å få til en god landing i fylkestinget, og får et bredest mulig flertall. Det er utgangspunktet mitt, sier tidligere Rana-ordfører Kai Henriksen.

Fylkesrådet i Nordland

Fylkesrådet og gruppelederne startet i dag jobben med å se nærmere på hvilke konsekvenser det vil få å bygge en storflyplass i Rana. F.v. Hild Marit Olsen, Wilfred Nordlund og Tomas Norvoll.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell