– Fylkespolitikere i nord opprettholder forestillingen om den sutrete nordlendingen

Statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) fnyser av nordnorske politikere som hevder de får for lite penger fra staten. – De underbygger forestillingen om den sutrete nordlendingen, mener han.

Amundsen og Aspaker

Statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) mener at nordnorske fylkespolitiker ikke har grunn til å klage på overføringene fra staten. – Sutringen fra nord virker politisk motivert, sier han. Her sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Petter Strøm / NRK

De nordnorske fylkeskommunene går nå sammen i håp om å hindre omfattende kutt i overføringene fra staten. Ifølge egne beregninger ligger fylkene i nord an til å tape 750 millioner kroner til sammen neste år.

Årsaken er at staten i større grad prioriterer befolkningsrike fylker i sør.

– Nå begynner vi å blø. Denne fordelingspolitikken slår dårlig ut for Nord-Norge, sier fylkesråd Knut Petter Torgersen (Ap), som har ansvar for økonomien i Nordland fylkeskommune.

Frp: – Ikke korrekt

Men statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Per Willy Amundsen (Frp), nærmest fnyser av kritikken.

– Det finnes ingen faglig begrunnelse for påstandene som framsettes. De bidrar til å underbygge myten om den sutrete nordleningen, sier han til NRK.

Regjeringen har endret systemet som bevilger penger til fylkeskommunene slik at fylker med flest folk, skal få mest, og omfordelinga er allerede i gang. Imidlertid har regjeringen lovet å se på kompensasjonsordninger slik at fergetilbud kan skånes.

Amundsen holder fast på at nordnorske fylkespolitiker ikke har grunn til å klage.

– De nordnorske kommunene har en god økonomi, og på toppen av det har de særordninger som gjør at de i fortsettelsen har all mulig grunn til å opprettholde et godt tjenestetilbud.

– Flåsete argumentasjon

Knut Petter Torgersen, Nordland Arbeiderparti

Fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

Fylkesråden for plan og økonomi i Nordland liker dårlig å bli kalt en sutrete nordlending.

– Jeg er litt overrasket over å høre et så flåsete argument fra departementet. Amundsen må gjerne kalle vår bekymring sutring, men faktum er at alt vi sier er etterprøvbart. Det er ikke tatt fra løse lufta, men ved å lese statsbudsjettet og sjekke inntektssystemet, sier Torgersen.

Han er svært bekymret over at staten for andre år på rad vrir overføringene sine over til befolkningstunge fylker.

– Vil gå ut over skoler og samferdsel

– Skolene skal drives. Båtene og fergene skal drives, og det koster. Det er disse tilbudene kuttene går ut over, sier Torgersen.

Mandag møter Torgersen kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. I et notat fra fylkesrådslederen i Troms, fylkesordføreren i Finnmark og Torgersen i Nordland går de hardt ut mot regjeringa.

Her peker de også på store kutt i regionale utviklingsmidler.

– Ja, vi har kuttet fordi vi har lyttet på næringslivet som sier at det er langt viktigere å bygge ut infrastruktur og veinett, sier Amundsen.

Han mener fylkespolitikerne i nord driver svartmaling.

– Dette ser ut for å være politisk motivert. Gjennom Nord-Norge-tilskuddet står de nordnorske kommunene i en helt eksepsjonell god situasjon. De har inntekter som er over dobbelt så mye per innbygger sammenlignet med andre fylkeskommuner, sier statssekretæren.

– Jobb for Nord-Norge, Per-Willy

Fylkesrådsleder for Troms, Cecilie Myrseth (Ap), mener regjeringen hindrer de nordnorske politikerne i å utvikle landsdelen med sine kutt.

– Per-Willy Amundsen må begynne å jobbe for landsdelen framfor å kritisere nordnorske politikere som kjemper for den. Vi gjør det fordi vi vil noe med landsdelen og har trua på at vi kan gjøre mer for å få vekst og utvikling, sier Myrseth.

Myrseth beklager særlig at det blir kutt i de såkalte RUP-midlene og RDA-midlene. I tillegg går regjeringen inn for å fremskynde avviklingen av RDA-ordningen. Den skal legges ned i 2017 i stedet for 2021 som planlagt.

– I Troms utgjør dette 36 millioner kroner mindre å drive utvikling for bare neste år, illustrerer hun.

Helligvær med hurtigbåten i trange sund

Kutt i overføringer fra staten vil gå ut over hurtigbåttilbudet i Nordland, mener fylkesrådet i Nordland. Her fra Helligvær.

Foto: Erling Dreyer