Normal

– Frykter studentene blir brikke i politisk spill

– Dersom Universitetet i Nordland blir slukt opp av Tromsø, vil det ramme både studenter og ansatte, sier student Siri Høynes.

Studenter ved Universitetet i Nordland

LYKKELIG SOM LITEN: – Miljøet ved Univeristetet i Nordland er godt. Det er lett å føle seg hjemme, mener Regine Haddal, Erik Hole, Siri Høynes og Johannes Malnes.

Foto: Ola Helness / NRK

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har varslet endringer i utdanningsstrukturen i Norge, og vil ha færre enheter.

I dag samlet han 30 aktører fra universitetene og høgskolene i landsdelen, for å få innspill til en ny struktur for høyere utdanning. De ulike rektorene hadde svært forskjellige fremtidsvisjoner før møtet.

Studentene ved Universitetet i Nordland er også spente på hva utfallet av prosessene som pågår blir.

– Fingrene av fatet Tromsø

– Dersom Universitetet i Nordland blir slukt opp av Tromsø, vil det ramme både studenter og ansatte. Vi har et godt fagmiljø der foreleserne har spisskompetanse innen sine felt. Flere av lærerne har vært med og skrevet pensumbøkene våre, sier Erik Hole.

I likhet med medstudentene Regine Haddal, Siri Høynes og Johannes Malnes på førsteåret ved barnehagelærerlinja ved Universitetet i Nordland, har han fulgt med i debatten som pågår om framtidens utdanningsstruktur og at kunnskapsministeren er i Bodø på det mange kaller «høgskoledødar-turne».

– Jeg frykter studentene og de ansatte ved disse utdanningsinstitusjonene blir en brikke i et politisk spill, sier Hole.

I mai ba kunnskapsministeren alle høgskoler og universitet i Norge om å komme med forslag til hvordan man best kan organisere høyere utdanning i framtida.

I Nord-Norge har forslagene og alliansene vært mange – og kontroversielle. For eksempel har Høgskolen i Nesna sør i Nordland flagget at de helst vil ligge under Universitetet i Tromsø, mens Harstad i Troms vil til Universitetet i Bodø.

Både Bodø og Tromsø vil ha høgskolene med på lag. Blant annet Høgskolen i Narvik, med sitt teknologimiljø.

Ferskt universitet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har varslet endringer i utdanningsstrukturen i Norge, og vil ha færre enheter. I dag møtte han nordnorske universiteter og høyskoler til et dialogmøte i Bodø.

I Bodø møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) samle 30 aktører fra alle fem universiteter og høgskoler i Nord-Norge.

– Jeg tror kunnskapsministeren kan få den kvaliteten han etterlyser uten sammenslåinger. Jeg tror nøkkelen ligger i samarbeid. Med ett stort universitet kan kvaliteten bli svekket. Vi snakker her om tre fylker og enorme avstander, sier student Siri Høynes.

Hun synes også at myndighetene bør gi det ferske universitetet i Nordland tid og rom til å vise at det har livets rett.

– Dette er et helt ferskt universitet. Det er altfor tidlig å konkludere med å slå det sammen med universitetet i Tromsø. En sammenslåing vil bare skape kaos. De bør heller se på hva vi kan oppnå ved å samarbeide istedenfor å slå sammen, mener hun.

Studentene frykter ikke at en eventuell framtidig sammenslåing skal gå ut over dem selv.

Mer trygge som små

– Vi er nok ferdige som studenter lenge før den tid. Men vi tenker på dem som kommer etter oss. Jeg er redd de kan bli testkaniner for et helt nytt og uprøvd opplegg, sier Erik Hole.

Blant annet frykter studentene mer samlingsbasert undervisning ved en sammenslåing.

– I dag har vi nærhet til foreleserne, som følger oss opp underveis. Det gir trygghet, trivsel og gode resultater, sier barnehagelærerstudentene.