NRK Meny
Normal

– Frykter dette betyr slutten for norsk selfangst

Regjeringen gir etter for press fra EU og ekstreme dyrevernere og avvikler norsk selfangst, mener Senterpartiet. – Det skjer uten at vi har fått noen signaler i forkant, sier skipper.

MS Kvitbjørn i Vestisen på selfangst

FRYKTER KONSEKVENSENE: Skipper Karl Kr. Angelsen på selfangstskuta «Kvitbjørn» (bildet) er skuffet og overrasket over at regjeringa vil trekke støtten på 12 millioner kroner til neste år.

Foto: Jørgen Blindheim

1.12009884Skipper Karl Kr. Angelsen på selfangstskuta «Kvitbjørn»

– Det burde vært en plan med utfasing av støtten over mange år, mener skipper Karl Kr. Angelsen på selfangstskuta «Kvitbjørn».

Foto: Privat

I budsjettforslaget fra departementet fjernes støtten til norsk selfangst på 12 millioner kroner fra neste år. I år har tre båter deltatt i fangsten av 11.980 sel.

– Dette kom brått på. Alle signalene forut for framlegginga av budsjettet, gikk på at støtten kanskje ble opprettholdt på samme nivå som tidligere, sier skipper Karl Kr. Angelsen på selfangstskuta «Kvitbjørn» fra Lofoten til NRK.

Han frykter at rederiene ikke vil sende båter på fangst neste år, hvis det blir slik at støtten kuttes.

– Det burde vært en plan med utfasing av støtten over mange år, når man først bestemmer seg for å gjøre dette.

– Får store konsekvenser

Statssekretær Amund Ringdal (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier til NTB at selfangstnæringen drives med 80 prosent subsidier.

– Når de fjernes, er det klart at konsekvensene blir store. Men om det er den endelige spikeren i kisten for norsk selfangst, kan vi ikke slå fast nå.

Geir Pollestad

Senterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets næringskomité, mener bortfallet av statsstøtte vil bety slutten for en næring som allerede er på vikende front.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Senterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets næringskomité, mener bortfallet av statsstøtte vil bety slutten for en næring som allerede er på vikende front.

– I realiteten gir regjeringen etter for press fra ekstreme dyrevernere og EU som ikke har forståelse for selfangstens historiske forankring og rolle i forvaltningen av økosystemene, sier Pollestad.

Statssekretær Amund Ringdal avviser at beslutningen har noe som helst med forholdet til EU å gjøre.

– Dette handler kort og godt om økonomiske prioriteringer, sier Ringdal.

Han viser til at lønnsomheten i næringen ikke har økt til tross for statlige tilskudd under skiftende regjeringer de siste tiårene.

– Havforskningsinstituttet har dessuten slått fast at fangsten av grønlandssel har vært så beskjeden at den ikke har hatt noen vesentlig betydning for bestanden som sådan. Dermed faller argumenter om selfangstens rolle for økosystemet bort, mener Ringdal.

– Rimer ikke

Skipper Karl Kr. Angelsen forteller at det har skjedd en utvikling de siste årene som har skapt en viss optimisme med tanke på å få til lønnsomhet.

– Man har fått på plass ny teknologi som gjør at man kan levere større volum til en høyere pris. Da er det veldig dumt å stanse støtten nærmest over natta.

Han frykter at arbeidet med å øke lønnsomheten i næringa vil bli bortkastet.

– Dette rimer ikke. Jeg er skuffet og delvis forbauset over at slike ting ikke har blitt kommunisert tidligere, slik at man kunne forberede seg. Jeg er redd dette betyr slutten, sier Angelsen.

Overrasket

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

– Selfangstnæringen utraderes dersom forslaget om kutt i støtte på 12 millioner kroner blir vedtatt, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Norges Fiskarlag kaller budsjettkuttet dramatisk og historisk.

– Selfangstnæringen utraderes dersom forslaget om kutt i støtte på 12 millioner kroner blir vedtatt, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til den lange historiske tradisjonen som selfangsten har i Norge.

– Vi har en unik fangsttradisjon som med et pennestrøk nå kan ende med å bli avviklet. Det som er spesielt urovekkende er at regjeringen samtidig bidrar til å fjerne et av de store kompetansemiljøene på drift i arktiske miljø, sier Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.

Dyrebeskyttelsen er på sin side glad for at støtten til selfangsten strupes. Det samme sier dyrevernerne i NOAH.

– Sel-subsidiene er et typisk eksempel på at skattebetalernes penger blir brukt på en meningsløs måte. Man har betalt for at selene drepes, betalt for at skinnene kjøpes og i enkelte tilfeller også betalt for at skinnene destrueres, sier NOAHs Siri Martinsen.

Hun mener det er grunn til å kutte subsidiene av dyrevernshensyn også.

– Selfangsten drives på en måte som selv myndighetene har kritisert, hevder Martinsen og viser til at Fiskeridirektoratet i 2010 ønsket å skjerpe reglene.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.