Hopp til innhold

– Første el-fly i norsk rutetrafikk innen 10 år

Elektriske fly kan bli redningen for kortbanenettet i Nord-Norge, mener Avinor. – Det vil bli mye billigere å fly, sier spesialrådgiver Jan Otto Reimers i Avinor.

Elektrisk fly

Avinor jobber for at Norge skal ta en lederrolle i verden med å ta i bruk el-fly.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Tenk deg at du sitter deg inn i et fly på en kortbaneflyplass i Norge. En stille summing høres, og så tar flyet av. Etter kort tid er du framme på neste kortbaneflyplass, og du kan gå ut etter å ha betalt en billett tilsvarende prisen en bussbillett.

Det høres kanskje ut som en framtidsvisjon. Men spesialrådgiver Jan Otto Reimers i Avinor tror at el-flyrevolusjonen kommer i løpet av de neste 10 årene.

Jan otto Reimers, Avinor

– Fly med motorer som drives av batterier, kommer med samme hastighet som elbilen, sier spesialrådgiver Jan Otto Reimers i Avinor.

– Dersom testing kommer i gang, vil vi kunne se el-flyene kanskje allerede i 2025. Dersom flyene skal tas i bruk kommersielt, snakker vi 2030. Men for å få det til kreves det planlegging og utbygging. Blant annet vil elektriske fly kreve ladestasjoner på flyplassene, sier Reimers til NRK.

Norge langt framme

Norge ligger allerede langt fremme på dette feltet. I tillegg er Norge selvforsynt på fornybar elektrisitet.

– Sannsynligvis vil framveksten av el-fly følge samme metodikk som med elektriske biler, sier Reimers.

De første flyene vil være et hybridfly, som bruker elektriske motorer for å ta av, men som bruker konvensjonelt flydrivstoff for å cruise gjennom lufta. Det er det minst energikrevende.

– Men når det skal lande igjen er det tilbake til de elektriske motorene. I beste fall kan dette redusere CO₂-utslippene og drivstofforbruket med 20 prosent, sier Reimers.

Billigere billetter

SVOLVÆR LUFTHAVN I LOFOTEN

Utbygging for elektriske fly vil også føre til at man trenger ladestasjoner på de ulike flyplassene. Her fra Svolvær lufthavn i Lofoten.

Foto: NRK

– Det som er ekstra spennende er at man kan få ned passasjerkostnadene til et mye lavere nivå. Flyene blir som busser, og blir langt mer effektive enn tog og andre transportmidler. Samtidig vil de få en fantastisk miljøprofil, sier Reimers.

Ordfører Eivind Holst

Ordfører Eivind Holst i Vågan gleder seg til å reise med elfly i framtiden.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Dette betyr en ny revolusjon for de rundt 25 norske flyplassene på kortbanenettet i Norge. Ordføreren i Vågan i Lofoten ønsker utviklingen velkommen.

– Dette er spennende tanker. Det betyr at man kan beholde den kortbanestrukturen som er her i dag. Samfunnet vil spare mye penger ved å slippe å bygge nye flyplasser. I tillegg vil luftfarten bli sikrere og mer miljøvennlig, sier ordfører Eivind Holst i Vågan.

Passasjersikkerheten er han ikke bekymret for.

– Vi sitter jo i dag i fly som er full av brannfarlig flybensin. Jeg vil nok føle meg sikrere i et elektrisk fly, tror han.