– Forskerne undervurderer hvor skremt fisken blir

Fiskarlaget er skeptisk til om havforskerne gjorde gode nok vurderinger da de ikke gikk imot seismikkskytingen i Barenshavet Sør, midt i skreiens vandringsrute.

Fiskebåt på vei inn til Røst

FRYKTER FOR VINTERFISKET: Fiskerne i nord frykter seismikkskyting kan ødelegge for Lofotfisket. På bildet ser vi en fiskebåt på vei mot land.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag

Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag er bekymret for konsekvensene som seismikkskytingen kan få.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

NRK har tidligere fortalt at fiskerne i nord raser mot en seismikkskyting i Barentshavet Sør, mellom Tromsø og Bjørnøya. Norges Fiskarlag frykter skytingen kan få store konsekvenser for vinterfisket, og krever at aktiviteten stoppes umiddelbart.

Oljedirektoratet viser på sin side til uttalelsene fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, og mener skytingen ikke vil medføre noen fare for fiskeriene.

Nå stiller fylkesfiskarlaget spørsmålstegn ved hvorvidt fagvurderingene er gode nok.

– Etter vår mening har ikke Havforskningsinstituttet gjennom sin uttalelse tatt tilstrekkelig hensyn til den gytevandringen som vi vet foregår også i januar, sier leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Han forteller at skreiinnsiget mot norskekysten kommer sent i år, sammenlignet med i fjor.

– Dette er ikke statisk, ting endrer seg fra år til år. Vi er derfor skeptisk til det forskerne sier, sier Jonassen.

– Lite sannsynlig

Senioringeniør Endre Grimsbø ved Havforskningsinstituttet mener på sin side at de har tatt hensyn til skreiens vandringsrute i sin faguttalelse.

– Det er viktig å skille mellom det som er gytevandring og det som er betraktet som en konsentrert gytevandring, sier Grimsbø.

Han forklarer at den konsentrerte gytevandringen oppstår når fisken nærmer seg kysten.

– Den begynner da å konsentrere seg, og går ikke så spredt som ute i det åpne hav. Det foregår en gytevandring i området, men den konsentrerte gytevandringen er mer mot vest og sør.

Grimsbø mener saken ville stilt seg annerledes dersom det i stedet hadde dreid seg om seismikkskyting vest for det aktuelle området.

– Vi ville ikke gitt tillatelse hvis dette området hadde ligget mer mot vest, for eksempel. Så lenge våre råd følges, vurderer vi det derfor slik at det er lite sannsynlig at skytingen kommer i konflikt med konsentrerte gytevandringer.

– Bedre å være «føre-var»

At det er «lite sannsynlig» er imidlertid ikke godt nok for fiskerne. De mener man heller burde operere etter et «føre-var-prinsipp».

– Jeg synes man her har gått frem på en ganske arrogant måte. Det er ingen tvil om at seismikk kan få konsekvenser flere nautiske mil fra der det skytes. Det mener jeg man ikke har tatt hensyn til her, avslutter Steinar Jonassen.

Seismikk skytes fra båten

Det skytes seismikk i Barentshavet Sør. Fiskerne mener det skjer samtidig som skreien passerer dette området på vei til kysten for å gyte. Derfor vil de ha aktiviteten stoppet.

Foto: Grafikk: NRK / NRK