– Forbauset og sjokkert over vedtaket

MC-klubben «Turnout MC» får kjøpe 600 kvadratmeter tomt i Fauske i Nordland. – Kommunen støtter med dette en kriminell MC-klubb, raser politiet.

Geir Ove Heir, politimester i Salten

Geir Over Heir, som er fungerende leder for politiet i Salten, er sjokkert og forbauset over lokalpolitikerne i Fauske.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ifølge Avisa Nordland får klubben kjøpe en tilleggstomt ved klubbhuset på Finneid til en pris på 160.000-170.000 kroner. Dette får fungerende leder i politiet i Salten, Geir Ove Heir, til å reagere.

– Dette er en klubb som etter vår oppfatning har støttet og fremdeles støtter Hells Angels-klubbene, og som vi betrakter som en kriminell motorsykkelklubb. Klubben ble nylig dømt i Høyesterett for ulovlig omsetning av alkohol, sier Heir til NRK.

I tillegg er over halvparten av medlemmene straffet for enten vold eller bruk/kjøp/salg av narkotika, fortsetter han.

Heir understreker at han respekterer demokratiske avgjørelser, men peker på at Fauske kommune tidligere har sagt at de vil bekjempe kriminelle MC-klubber.

– I tillegg har Kommunenes Sentralforbund vært ute med en handlingsplan i den sammenheng. Da blir det feil at Fauske legitimerer klubben ved å gi dem et tilleggsareal.

– Er du sint?

– Jeg er mer sjokkert og forbauset over at man ikke tar hensyn til tidligere tanker og det samarbeidet man har hatt med politiet omkring dette temaet, sier Heir, og viser til at lokal lensmann på forhånd orienterte kommunen om politiets synspunkter før vedtaket ble fattet.

– Har tatt sin straff

Jørn Stene, Felleslista Fauske

Jørn Stene, ordfører i Fauske kommune.

Foto: NRK

NRK har forsøkt å komme i kontakt med ordfører Jørn Stene i Fauske kommune og varaordfører Linda Wangen Salemonsen, men har foreløpig ikke lykkes.

Overfor Avisa Nordland benekter Stene at det var noen grunn til å ikke selge til Turnout. Han sier at dette ikke på noen måte er noen støtte til klubben, og at de får kjøpe tomta til ordinær markedspris.

– Klubben har tatt sin straff, og har dermed gjort opp for seg. Da ser jeg ikke noen grunn til at vi ikke skal selge tomt til klubben.

Stene bekrefter at de hadde et møte med lensmann der de fikk en orientering, og at de dermed ikke ser noen grunn til å ha ytterligere møter med politiet angående dette.

Bekymret

Heir mener på sin side Fauske nå har gitt sin velsignelse for at klubben får utvide sitt virke på Fauske.

– Dette setter samfunnets arbeid mot kriminelle MC-miljø langt tilbake, og bør være en bekymring for næringslivet, omkringliggende kommuner og ikke minst for sårbar og rotløs ungdom.

Han sier klubben ikke har vist noen interesse med tanke på å samarbeide med politiet.

– Vi frykter, i kjølvannet av dette, at de fortsatt ikke har noen intensjon om å samarbeide, og er sterkt redd for at det fortsatt foregår kriminell virksomhet.

NRK har vært i kontakt med en representant for klubben, som ikke ønsker å kommentere saken.