Hopp til innhold

– For mange elever gir færre lærere

I Nordland betyr flere elever og færre lærere for at budsjettet skal gå i balanse.


Tentamen i videregående sko9le

FLERE ELEVER: I år ville flere elever gå på videregående skole i Nordland. Det betyr at skolene må kutte.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Skoleåret er i gang og i Nordland ønsket flere elever enn ventet å ta videregående utdanning. Dermed har fylkeskommunen bedt skolene om å kutte i det pedagogiske tilbudet.

I følge Utdaningsforbundet må skolene bruke 12,3 millioner kroner mindre, siden det er blitt fler elever på skolene.

– Dette blir veldig rart, sier Inger Bærug, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Nordland.

Høyt frafall i fylket

Fylket er et av verstingfylkene når det kommer til frafall og Utdanningsforbundet derfor det er merkelig med kutt når flere elever vil inn på skolen.

– Vi har riktignok et prestisjeprosjekt for mindre frafall, men når fylket tar vekk ressurser til læringsmidler er det noe som ikke stemmer med liv og lære, mener Bærug.

Hun sier tidspunktet skolene er blitt bedt om å kutte er spesielt uheldig.

– Vi synes det er påfallende at kommunen gjør dette nå. Semesteret er i gang, skolen har ansatt folk og alt er i orden. Så får de beskjed om å kutte, få dager før de skal levere budsjettet, sier Bærug.

– Ikke mindre penger

Fylkeskommunen vil derimot ikke være med på at de videregående skolene i fylket må kutte. Fylkeråd for utdanning, Unni Gifstad sier de videregående skolene i fylket har fått mer penger i år.

– Skolebudsjettet er økt på 40 millioner, så det blir ikke mindre penger til utdanning. Dessuten er det slik at virksomheter av denne størrelsen foretar budsjettjusteringer.

Det er første oktober som er datoen da både elever og penger blir tatt endelig opp.

– Vi skal følge elevtallsutviklingen slik at vi vet hvor mange plasser vi reellt skal finansiere, sier hun.