– For lojale mot Russland

Norske myndigheter er bekymret over at folk i Finnmark er mer lojale til Russland enn Norge. Det hevder journalist Kjetil Stormark. Stormark mener dette kan være risikabelt om forholdet mellom Norge og Russland forverres. Stormark vil ikke oppgi hvilke kilder han baserer denne uttalelsen på, men nevner Politiets sikkerhetstjeneste som et eksempel.