– Folk kaster 4,5 billioner sigarettsneiper hvert år

Ny forskning viser at sigaretter kan få alvorlige konsekvenser for langt mer enn menneskets helse.

Marint avfall langs kysten

FORSØPLING: I Norge går Kystvakta to årlige runder langs kysten for å samle inn søppel som flyter i land fra båter og anstallasjoner langt til havs.

Foto: Bo Eide

Forsker Kevin Thomas fra NIVO

Forsker Kevin Thomas under en strandrydding i Oslo.

Foto: Privat

At røyking er skadelig for helsen er allerede godt kjent, men at sigarettsneipen er skadelig for livet under havoverflata er ikke like kjent blant folk.

I den første studien av sitt slag har norske og britiske forskere sett på effekten av brukte sigaretter, og hvordan giftige stoffer og mikrofiber skader flerbørstemarken, som lever og graver i sjøbunnen.

– Resultatet viser at markene som ble utsatt for stoffer fra brukte sigarettfiltre i sjøvann brukte mye lenger tid på å grave seg ned i havbunnen, sier Kevin Thomas ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

– De tapte også 30 prosent av kroppsvekten og over halvparten fikk DNA-skader, sammenlignet med mark som ble undersøkt i upåvirkede omgivelser, forklarer forskeren.

Børstemark

SJOKK: Børstemarken får nikotinsjokk av sneipene, og opptil 98 ganger eksponeringen i forhold til det mennesker får av sigaretter.

Foto: Trond Nybakk / NRK

Langvarig skade

Sigarettsneiper som røykere kaster på havet kan gjøre skade på det marine miljøet på flere måter.

– De kan fungere som en bærer av giftstoffer, blant annet av tungmetaller, nikotin og kreftfremkallende stoffer. Filterpartikler kan videre bli spist, og det er da fare for overførsel av miljøgifter til vevet, står det i artikkelen fra NIVA.

Forskerne understreker i rapporten at sigarettsneiper er det dominerende søppelet langs kysten, blant mye annet.

– Vi har estimert at det på verdensbasis forsøples 4,5 billioner sigarettfiltre årlig, sier Kevin Thomas til NRK.

Partiklene og tilhørende miljøgifter fra de rundt 4 500 000 000 000 sneipene kan fortsette å lekke kjemikalier i havet i opptil ti år.

– Dårlige holdninger

Bent Bakkan

Fylkestingsrepresentant i Nordland, Bent Bakkan.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Bent Bakkan fra Miljøpartiet De Grønne blir i likhet med forskerne bekymret når han ser resultatene av undersøkelsene.

– Dette føyer seg inn i rekken av ting som ødelegger naturen og dyrelivet. Det blir dumpet en helt usannsynlig mengde med sneiper i havet hvert år, som gjør stor skade på fisk og andre dyr, sier Bakkan.

– Hva kan du som politiker gjøre med det?

– Vi har allerede lover og regler som sier at det ikke er lov til å forsøple i naturen, men de må følges. Så her må hver enkelt person, og særlig eiere av fartøy, fokusere på problemet og endre holdningene sine.

– Det er lett å tenke at det er så lite og ikke så farlig, men til sammen utgjør det en stor skade på naturen.

Første skritt

I 2008 vedtok EU det såkalte «havstrategidirektivet», som for første gang slo fast at egenskapene til, og mengdene av marint søppel, ikke bør gjøre skade på livet i havet.

Grundig forskning er avgjørende for å støtte gjennomføringen av en slik lovgivning. Våre resultater er et første skritt mot å sette grenser for røykerelatert søppel i havet, sier forsker Kevin Thomas.