– Flyktningestrømmen har kommet brått på oss i helsevesenet

Det kan bli aktuelt for Nordlandssykehuset å sette inn ekstra ressurser for å få unna helseundersøkelsen av de nyankomne flyktningene.

Sykehuset i Kirkenes

BLODPRØVER: Asylsøkerne må ta blodprøve når de kommer til Norge. Her fra sykehuset i Kirkenes, hvor de jobber på spreng for å undersøke flyktningene.

Foto: TARJEI ABELSEN / NRK

– Vi har normal kapasitet hos oss nå, men vi har mulighet til å innkalle ekstra personell dersom det er behov for det. Flyktningstrømmen kommer brått på oss i helsevesenet, men vi i Nordlandssykehuset opplever at vi har god

Jørgen Hansen

Jørgen Hansen forteller at de merker pågangen, men trenger foreløpig ikke ekstra ressurser.

Foto: Nordlandssykehuset

kontroll, forteller leder i beredskapsutvalget Jørgen Hansen.

På Nordlandssykehuset har de merket pågangen og de vil sette inn ekstra ressurser om det trengs.

48 har ikke blitt undersøkt

Så langt har ca. 340 blitt akuttplassert i Nordland, både på Sortland, Svolvær, Sulitjelma og Saltdal.

Og minst 48 av disse har enda ikke gjennomgått den obligatoriske helseundersøkelsen, som blant annet består av tuberkulosescreening, og flere blodprøver. Flyktningene undersøkes også for meslinger, hepatitt og polio.

Også Helgelandssykehuset følger situasjon tett, men der er det ikke satt noen beredskapsledelse på nåværende tidspunkt.

UDI er fornøyde

På Storskog grensestasjon utenfor Kirkenes anslår de at så mange som 5.000 asylsøkere kan komme over grensen før utgangen av 2015. Hittil i år har det kommet 1.200 migranter og asylsøkere til Norge fra Russland. I fjor kom det 20.

UDI regner med at antallet vil stige i tiden fremover.

– Vi forventer at det kommer flere flyktninger den nærmeste tida. Nå jobber vi døgnet rundt for å skaffe de som kommer midlertidige plasser, sier, rådgiver i UDI region nord, Ygnacia Gonzalez til NRK

Gonzalez forteller at de takknemlige for kommunenes gode vilje til å ta imot flyktninger.

– Kommunene i Nordland har vært veldig positive til å ta imot flyktninger. Det synes vi er kjempeflott, avslutter Gonzalez.

Sykehuset i Kirkenes

EKSTRA VAKTLISTER: Det er hektiske tilstander på sykehuset i Kirkenes for tiden. Det kan bli aktuelt på Nordlandssykehuset også.

Foto: TARJEI ABELSEN / NRK