– Flere flyvninger i Norge kan bli innstilt om vinteren

Nye internasjonale regler kan føre til store problemer med å avvikle luftfarten i Norge vinterstid, frykter Luftfartstilsynet.

Widerøe-fly på Oslo lufthavn

Hvis man ikke lenger skal få lov å strø glatte rullebaner her til lands, vil det føre til flere kanselleringer, sier informasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe. Her fra Oslo lufthavn.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Årsaken er at den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen ICAO blant annet mener at sand på rullebaner er en risiko, og vil nekte flyplasser å strø.

Seksjonssjef Jørn Eirik Seljeås i Luftfartstilsynet

Seksjonssjef Jørn Eirik Seljeås hos Luftfartstilsynet.

Foto: Torill Edvardsen / NRK

– Det nye forslaget kan få store konsekvenser for en god del av de norske flyvningene, med inntil 25 prosent mindre flyvning vinterstid, sier seksjonssjef Jørn Eirik Seljeås i Luftfartstilsynet.

For han er sand en selvfølge på glatte rullebaner om vinteren. Men det er det ikke for den ICAO, som nå er i ferd med å lage nye regler for rullebaner over hele verden.

– Vi har foreløpig fått redusert tallet fra 25 til fem prosent, men ønsker å få det ned til null. Dette kommer på toppen av andre kanselleringer som følge av været.

– Norge har derfor sendt inn et nytt forslag der vi jobber for å få gjennomslag for en løsning hvor man tar høyde for bruk av sand på rullebanene, sier Seljeås.

Flere kanselleringer

Silje Brandvoll

Informasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøe.

Foto: Widerøe

For flyselskapet Widerøe betyr det mye at Luftfartstilsynet får gjennomslag for sitt syn.

– Det som skjer hvis man ikke får bruke sand, er vi får langt flere tilfeller av overflyvninger, fordi det vil være for glatt til å lande, fastslår informasjonssjef Silje Brandvoll.

Det betyr rett og slett flere kanselleringer.

– Regularitet og punktlighet vil gå ned, enkelt og greit, sier Brandvoll.

– Får ikke betydning for sikkerheten

Årsaken til at ICAO er skeptisk til bruk av sand, er at de frykter sand skal gjøre rullebaner glattere. Seljeås i Luftfartstilsynet sier årsaken er at de ikke vet nok om norske forhold, og hvordan sand brukes her hjemme.

– Ifølge det forslaget som ligger på bordet, så gir bruk av sand ingen effekt. Men alle som har gått på et glatt fortau eller kjørt bil på en isete vei i Norge, vet at forholdene blir bedre når man har fått sand på isen.

Et eventuelt forbud mot sand rammer Norge mer enn andre land, fordi topografien gjør at vi har veldig mange korte rullebaner, legger Seljeås til. Han mener Norge ivaretar sikkerheten på en god måte slik ting er nå.

– Vi har et bra sikkerhetsnivå på flyvning om vinteren i Norge i dag. Hvis vi får gjennomslag for den justeringa i regelverksforslaget som vil har foreslått, så vil ikke det få noen betydning for sikkerheten.