NRK Meny

– Fjordene er ikke overgjødslet

Oppdrettsfjordene i Nordland er i god miljømessig stand, viser en undersøkelse fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Sammen med NCE Aquaculture og Blue Planet har de undersøkt tilstanden på seks oppdrettsfjorder i Nordland, og mener undersøkelsen viser at fjordene ikke er negativt påvirket av oppdrettsnæringen.