Hopp til innhold

– Fisketurister blir tvunget til å kaste fisk

Stadig flere velger opplevelsesturisme og næringsministeren håper på flere arbeidsplasser. – Regelverket må oppdateres først, advarer ekspert.

Fiskeriminister Monica Mæland på fisketur i Bodø

Næringsminister Monica Mæland prøvde selv fiskelykken i Bodø i dag. Hun mener opplevelsesturisme har et stort vekstpotensiale, men blir advart om at regelverket må oppdateres.

Foto: Håkon Jacobsen / Nærings- og fiskeridepartementet

Denne uken har næringslivsminister Monica Mæland vært på besøk hos turistnæringen i Bodø. Opplevelsesturismen er i sterk vekst, og hun berømmer næringen og håper på flere arbeidsplasser.

– Det kunne helt åpenbart vært flere arbeidsplasser i denne næringen. Vi vil gjerne ha flere helårs arbeidsplasser, derfor er vi fra regjeringens side opptatt av rammebetingelser for reiselivet og jobber nå med en egen melding til stortinget om reiseliv, forteller hun.

Ifølge Maria-Victoria Solstrand er ikke det helt uproblematisk. Hun har skrevet doktorgradsavhandling om turistfiske i Norge, og mener dagens regelverk ikke skaper en bærekraftig utvikling.

Maria-Victoria Solstrand

Maria-Victoria Solstrand har skrevet doktorgradavhandling om turistfiske i Norge og mener regelverket ikke fungerer.

Foto: Allan Klo / NRK

– Regelverket i dag fungerer ikke godt nok. Det tar ikke hensyn til hvordan fisketurisme fungerer i praksis.

Hull i regelverket

Solstrand hevder at det er ingenting som hindrer turistfisket fra å bli like stort som kommersiell fiskeindustri, og da må man ta hensyn til fiskebestanden og yrkesfiskerne. Slik det er nå er det ingen kvote på hvor mye turistene kan fiske.

– Turistene spør fiskecampeiere om de kan fiske så mye de vil. Svaret er faktisk – ja. Konsekvensene er at vi ikke har kontroll på fiskebestanden, vi tar ut fisk fra sjøen, og vi er uansvarlig rundt hva som skjer med fisken etterpå. Feltarbeidet mitt har vist at hundrevis av kilo fisk har blitt kastet bort, sier Solstrand.

Etter at de har tatt 15 kg fiskefilet er det eneste lovlige de kan gjøre å kaste resten.

Maria-Victoria Solstrand, forsker

Problemet er at turistene kun kan ta med seg 15 kg filet hjem, samt en troféfisk. Solstrand trekker frem følgende som eksempel:

– For de største kveitene som turister får, er det ingenting de lovlig kan gjøre med den. Lovverket sier de kan ta den med hjem som troféfisk, men du kan ikke ta med deg 200 kilo kveite hjem i bilen. Etter at de har tatt 15 kg fiskefilet er det eneste lovlige de kan gjøre å kaste resten.

Næringsministeren: – Dette må vi finne ut av

Ikke alle velger å kaste resten, og beslagene ved tollgrensene er seksdoblet så langt i år. Næringsministeren er enig i at rammebetingelsene må gjennomgås.

– Jeg opplever at både næringen og myndighetene er opptatte av å finne bærekraftige rammebetingelser. Vi har fantastiske verdier å ta vare på for fremtidige generasjoner, så vi må ha en fornuftig fordeling mellom bruk og vern. Dette må vi finne ut av sammen med næringen.

Så lenge regelverket blir oppdatert mener Solstrand forskningen viser at fisketurisme har et stort potensiale.

– Fisketurisme er en kjempegod løsning for kystsamfunn. Det krever ikke mer enn hva kystsamfunnene allerede kan bidra med. Det krever ikke luksushoteller, det krever ikke masse aktiviteter, og turistene betaler godt for å få komme å fiske her, avslutter hun.