– Fiskere som forsøpler burde bøtelegges

Mye av søppelet som havner i sjøen i nordområdene kommer fra fiskeflåten. For å begrense problemet kan Norge se mot Russland, mener forsker.

Forsøpling på Svalbard

Under et søppeltokt på Svalbard i forfjor ble det samlet inn over 100 kubikk med søppel.

Foto: SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD

– I Russland registreres søpla som fiskerne kommer inn med. Kommer man inn med mindre enn lengden på turen skulle tilsi, er det snakk om bøter. Det kan være et godt tiltak også her i Norge.

Geir Wing Gabrielsen er seksjonsleder for miljøgifter i Norsk Polarinstitutt, og i likhet med mange andre er han bekymret for den store mengden avfall som ender opp i sjøen.

Geir Wing Gabrielsen

Mye av plasten i nord stammer fra fiskeflåten, sier Gabrielsen. Mens det i sør er husholdningsplast som er den største kilden.

Foto: Petter Strøm / NRK

For hver femte kilo fisk kan det nå være så mye som ett kilo plast i havet. Fortsetter utviklingen vil havet romme mer plast enn fisk i år 2050.

For å unngå at det skjer må alle bidra. Og fiskerne bør være de som går foran med et godt eksempel. Mens det er mest husholdningsplast som ender i sjøen i sør, er det fiskeri- og skipsaktivitet som er hovedkilden til forurensning i nord, forteller Gabrielsen.

High North News viser til en FN-rapport som sier at så mye som 80 prosent av søppelet i de nordlige havområdene stammer fra skipsfart og maritim virksomhet.

– At fiskerne klarer å ta vare på søppelet sitt er et meget viktig bidrag. Vi ser i økende grad at dyr går seg fast i garn, tauverk og lignende. Bøter kan være et tiltak som bidrar til å redusere omfanget, tror Gabrielsen.

Ny avtale

I dagens regelverk har fartøy, inkludert fiskebåter, pålegg om å levere søppelet sitt på ordentlig vis når de kommer til land. Men det er svært sjeldent at kontrollmyndighetene utsteder bøter.

Forsker Jannike Falk-Andersson ved SALT i Tromsø

Falk-Andersson forteller at også norske fiskeriorganisasjoner har fokus på plastforsøpling og at de har flere samarbeid med fokus på temaet.

Foto: Privat

Forsker Jannike Falk-Andersson ved SALT i Tromsø forteller at det heller ikke nødvendigvis er enkelt å få levert rasket sitt.

– Norge er dømt i EFTA-domstolen for dårlig tilrettelegging for avfallshåndtering i havnene. Så vi har en jobb å gjøre.

Årsaken handler blant annet om at vi har en kompleks struktur med mange små fiskevær, noe som også gjør kontrollarbeidet mer utfordrende, forteller hun.

Kanskje bør vi la oss inspirere av våre naboer i øst.

– Etter at russiske, islandske og norske fiskeriorganisasjoner møttes på Svalbard i fjor i forbindelse med et forskningsprosjekt og gikk gjennom søppel som var samlet på strendene der, var det mange som fikk seg en aha-opplevelse.

– Russerne reagerte med å gjennomføre tiltak med informasjonsoppslag på alle båtene og sterkere kontroller for landing av søppel.

Fiskarlaget: – Vi skal gjøre vårt

Lederen for Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mener at det er knyttet usikkerhet til beregningene over hvor mye av avfallet som kommer fra fiskeflåten, og viser til at en del dessuten føres nordover med havstrømmene fra andre deler av verden.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Lederen for Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, sier de har fokus på problemet.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Han sier de uansett er sitt ansvar bevisst.

– Vi skal gjøre vår del av jobben. På samme måte som resten av samfunnet må ta sin del av ansvaret. Jeg har inntrykk av at fiskere flest tar vare på søppelet sitt på en akseptabel måte. Hvis man ikke gjøre det, kan man vurdere ulike typer reaksjoner.

Han viser til at norske fartøy over en viss størrelse leverer kontrollskjema for avfallet som leveres, men at det er nødvendig å få på plass bedre ordninger i havnene.

Vil ha fokus

Lederen for Fiskarlaget var nylig i Murmansk, hvor det ble tatt initiativ til en intensjonsavtale med russiske og islandske fiskere for å begrense mengden plast i havet.

De ønsker å unngå en situasjon der fisken som eksporteres får et dårlig rykte.

– Vi skal stå i front og bidra til å ha fokus på dette problemet, sier Ingebrigtsen.

Fra workshopen på Svalbard

Under en workshop på Svalbard i fjor fikk fiskeriorganisasjoner fra Norge, Russland og Island seg en vekker. Fra høyre fiskerlagets Torleif Paasche, Lise Gulbrandsen (Hold Norge Rent), Jannike Falk-Andersson (SALT) og Nikolai Demianenko (Director General, Fishing industry Union of the North).

Foto: BO EIDE
Ocean Plastic
Foto: uncredited / Ap