– Fiskehelse bør være viktigst

Fiskehelse og fiskevelferd bør bli det øverste målet for norsk lakseforvaltning, sier Aud Skrudland som er spesialinspektør i Mattilsynet. Lakselus og svinn fører til at hver femte fisk dør før den blir slaktet. Skudland mener satsing på fiskehelse kan gjøre næringa både mer bærekraftig og mer lønnsom.–