NRK Meny
Normal

– Får inn 200 saker fra norske sykehus hvert år

Hvert år får DSB inn rundt 200 saker fra norske sykehus der det er mistanke om elektrisk feil ved enten medisinsk utstyr eller det elektriske anlegget.

En av operasjonsstuene på dagkirurgisk avdeling

NRK fikk i fjor være med på en omvisning, før de nye operasjonsstuene på dagkirurgisk avdeling i Bodø ble tatt i bruk. En av de seks stuene er fortsatt stengt.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Som NRK har fortalt, er Nordlandssykehuset bekymret for at det kan være noe galt med utstyret på den aktuelle operasjonsstuen ved dagkirurgisk avdeling i Bodø, hvor det har gått alvorlig galt under tre operasjoner.

I løpet av sist måned skal en person ha dødd av hjertesvikt og to fått komplikasjoner under et rutineinngrep. Etter det NRK erfarer, er en av pasientene som ble utsatt for en uønsket hendelse ved Nordlandssykehuset, fortsatt innlagt på sykehuset i Tromsø.

Senioringeniør Kjell Sæther i DSBs avdeling for el-sikkerhet sier til NRK at det er et anestesiapparat som er meldt inn til DSB.

– Det etterforskes bredt og anestesiapparatet er et av flere type utstyr som kan ha sviktet, sier Sæther, og understreker at det er politiet som etterforsker saken ettersom det skal være snakk om et dødsfall.

Flere oppgaver

Den aktuelle anestesimaskinen som er meldt inn, har ifølge Avisa Nordland flere overvåkningsoppgaver under en operasjon.

Blant annet skal den overvåke pasientens pust og hjerterytme, blande riktig mengde oksygen og nitrogen i surstoffinntaket og overvåke hvor mye sovemiddel og smertestillende paisenten til enhver tid får.

Det er firmaet Karl Storz som har levert store deler av det medisinske utstyret til de nye operasjonsstuene på Nordlandssykehuset.

– Industrien som leverer medisinsk utstyr tar dette på høyeste alvor, sier administrerende direktør Håkan Bay Eriksson i firmaet Karl Storz.

Han bekrefter at de er informert om saken, men vil avvente politiets undersøkelser før han gir ytterligere kommentarer. Politiet har i dag sendt brev til Helsetilsynet om faglig råd til etterforskningen.

– Avdekkes sjelden feil

Hvert år havner rundt 200 saker fra norske sykehus på bordet til DSB, fordi det er mistanke om elektrisk feil ved enten det medisinsk utstyret eller det elektriske anlegget.

– Det er svært sjeldent vi avdekker elektriske feil. Siden 2010 har det ikke vært avdekt en eneste elektrisk svikt ved hverken utstyr eller anlegg, påpeker Sæther.