NRK Meny
Normal

– Et skritt nærmere vigsel av likekjønnede

Det nye bispedømmerådet i Sør-Hålogaland er klart. Åpen folkekirke, som er for at kirken skal få på plass en liturgi som tillater homofile og lesbiske å inngå ekteskap i kirken, fikk flest av stemmene.

Nytt orgel i Bodø domkirke

Kirkemøtet i april neste år skal behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede. Her fra Bodø domkirke.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Det kan virke som om at kirken er ett skritt nærmere vigsel av likekjønnede. Dette er en trend over hele landet, at der Åpen folkekirke har stilt liste, har de også fått mange kandidater, sier leder av Valgrådet i Sør-Hålogaland, Liv Nome Sivertsen, til NRK.

Til sammen ble det avlagt 21982 stemmer i bispedømmerådsvalget i Sør-Hålogaland. Dette er to prosent økning sammenlignet med valget i 2011, sier Sivertsen.

– Det er første gang man stiller to parallelle lister, så det er nytt av året, legger hun til.

11 medlemmer

Kirkens medlemmer har totalt valgt inn syv representanter, der Åpen folkekirke har fått fire, mens nominasjonskomiteen har fått tre.

Prestene og de øvrige kirkelige ansatte har valgt en representant hver. I tillegg er det valgt et samisk medlem, som sammen med biskopen gjør at rådet til sammen teller 11 faste medlemmer.

Marit Hermstad er én av dem som er valgt inn for Åpen folkekirke. Hun ser lyst på fremtiden.

– Så langt jeg kan se, så er det ni av representantene som støtter vårt syn, av totalt 11. Av de to siste er én uavklart, som jeg ikke har oversikt over, sier Hermstad.

Hun er dermed optimistisk med tanke på kirkemøtet i april neste år, som skal behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede.

– Både med tanke på sammensetninga som vi har fått nå i Sør-Hålogaland, og de tendensene til sammensetninger i de øvrige bispedømmerådene ellers i landet.

Sitter i fire år

Åtte av de 11 medlemmene er dessuten kvinner. To av dem er under 30 år.

– Dette er et ungt kvinnedominert råd. Nå har vi jo fått kvinnelig biskop også, bemerker Sivertsen, som leder Valgrådet.

Det nye rådet tiltrer 1. januar 2016 og sitter til 31. desember 2019.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes blir ny biskop i Sør-Hålogaland

Den nye biskopen ble presentert forrige torsdag, og vigsles til biskop i Bodø domkirke 24. januar 2016.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.