Normal

– Et nytt sykehus på Helgeland bør ikke plasseres i en av byene

Kampen om hvor det nye sykehuset på Helgeland skal ligge er i full gang. Nordland legeforening mener det bør plasseres imellom byene Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.

Stian Holmvik, Nordland legeforening

Leder i Nordland legeforening, Stian Holmvik mener ett sykehus mellom byene er det beste for pasientene, samtidig som det sikrer et godt fagmiljø.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, men Helgelandssykehuset ser nå på en sykehusstruktur for fremtiden.

Nordland legeforening mener pasientene vil få det beste tilbudet med ett stort sykehus, som ikke ligger i en av byene.

– Sykehuset bør ligge slik at alle pasientene på Helgeland får ei rimelig transporttid, og da må det ligge mellom de tre stedene som i dag har sykehus, sier leder Stian Holmvik.

– For mange vil reiseveien til sykehuset bli på flere mil, er ikke det en ulempe?

– Jo, men den ulempen er vesentlig mindre enn hvis det blir små fagmiljøer på flere steder, sier Holmvik.

Midt imellom

Norrbotten i Sverige kan sammenlignes med Nordland fylke. Og der ble det etter mange års lokaliseringskamp bestemt at et nytt sykehus skulle ligge midt imellom de to største byene. Luleå og Boden.

Fylkesordfører i Norrbotten, Maria Stenberg

Fylkesordføreren i Norrbotten, Maria Stenberg.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Mange var misfornøyd med beslutningen om å bygge Sunderby sykehus, men i dag har de ansatte lagt den harde lokaliseringsstriden bak seg.

Fylkesordføreren i Norrbotten er fornøyd med plasseringen.

– Det har vært veldig vellykket. Fordi det ligger strategisk rett imellom to byer, som gjør at de som bor i de to byene har like kort vei til sykehuset, sier Maria Stenberg.

– Må være tålmodige

Per Martin Knutsen, direktør Helgelandssykehuset Rana

Sykehusdirektør Per Martin Knutsen håper på ei løsning som er til det beste for pasientene og de ansatte, samtidig som fagmiljøene tas vare på.

Foto: Frank Nygård

– Erfaringene fra Sverige er kjent for oss og kan overføres til Helgeland, både de positive og de negative, sier administrerende direktør Per Martin Knudsen i Helgelandssykehuset.

Han mener det er for tidlig å kommentere fordeler og ulemper med et nytt sykehus utenfor byene.

Men avstandene på Helgeland er vesentlig lengre enn i Norrbotten, og det må tas med i arbeidet med prosessen videre, fortsetter han.

Helgelandssykehuset legger frem et forslag for Helse Nord i første halvår av 2018. Den endelige avgjørelsen om plassering tar Helse Nord i løpet av samme år.

– Uaktuelt

Sunderby sykehus i Sverige

Sunderby sykehus i Nord-Sverige stod ferdig i 1999.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ordføreren i Rana, Geir Waage mener erfaringene fra Sverige ikke lar seg sammenligne med Helgeland.

– På grunn av avstandene og utfordringene vi har slik vi bor på Helgeland og i Nordland kan det ikke sammenlignes.

Han bestrider også argumentene Nordland legeforening kommer med, og mener de rett og slett er utdaterte.

– Legeforeningen kan ikke ha fått med seg de statlige og regionale kravene til å etablere store offentlige virksomheter som et sykehus. Blant annet er det klart at det skal ligge bynært fordi det skal være nært kollektivtransport. Rekruttering av leger og fagfolk er også lettere når sykehuset ligger i en by.