Hopp til innhold

– Et forklaringsproblem

Sauemysteriet i Saltdal fortsetter. - Det er umulig at alle spor etter drepte dyr kan forsvinne, sier en biolog NRK har snakket med.

Saukadaver

FORKLARINGSPROBLEM: At det ikke finnes spor som dette etter de 750 sauene som er meldt tapt i Saltdal, gjør at sauebøndene har et forklaringsproblem, mener en biolog NRK har snakket med.

Foto: Sverre Birkelund

I Saltdal i Nordland har bøndene meldt at nærmere 800 lam og voksen sau er tapt på beite. Men Statens Naturoppsyn har bare funnet fem sau og lam som er drept av rovdyr.

Leder av Saltdal Sausankelag, Per Arne Knædal, forklarer sauemysteriet med at mange av de døde sauene rett og slett ikke lar seg finne, fordi rovdyr gjemmer sauekadavrene i naturen. Men biolog Nils Røv mener sauebøndene i Saltdal her har et forklaringsproblem.

– Forklaringsproblem

– Jerven er flink til å fjerne døde dyr, men alt blir ikke borte. Gaupa tar ikke hånd om kadaveret, fordi den stort sett spiser bare ferskt kjøtt. Kråkefugler og ørn vil renske et kadaver fort i naturen, der mageinnholdet blir strødd ut over og all ulla blir liggende igjen. Det er et problem å forklare at så mange dyr blir sporløst borte i naturen, sier Nils Røv.

Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn sier de har funnet fem sauekadaver i Saltdal, som de med sikkerhet kan si er tatt av rovdyr. I tillegg har de funnet omlag 40 sauekadaver der de ikke kan fastslå dødsårsaken. Sauebøndene har meldt om 800 tapte sau og lam på beite. Da er spørsmålet hvor de øvrige 750 sauene har tatt veien.

– Ganske usannynlig

– Sannheten ligger nok et sted i mellom disse tallene. Det er nok adskillig flere tap av sau på beite enn det Statens Naturoppsyn er i stand til å kartlegge. Men å hevde at så mange har kommet bort sporløst er for meg ganske usannsynlig, sier biolog Nils Røv.

- Hva slags løsning ser du på denne saken? Ikke minst med tanke på å få fjernet all usikkerhet og ikke minst mistenkeliggjøring av sauebøndene?

- For å komme dette problemet inn på livet må det bli slutt på å forlange at alle dyra som blir borte skal bli klassifiseres som rovdyrdrept. Dette er i dag den eneste måten dyreeierne får erstatning på.

– Ny ordning

– Det bør innføres en ny ordning der en offentlig etat erstatter antallet dyr tapt på beite, altså at man innfører en uspesifisert erstatningsordning. Det ville ha spart naturvernmyndighetene for store problemer. Og ikke minst stilt saueeierne i et gunstigere lys, som nå mistenkeliggjøres for å få tapstallene så store som mulig, sier biolog Nils Røv.

Les også: Nesten 800 sau er forsvunnet