Normal

– Nord-Norge har enorme naturgitte fortrinn

Veksten i Nord-Norge er dobbelt så stor som i resten av landet, sier næringsminister Monica Mæland som skryter landsdelen opp i skyene.

Næringa ønsker økt satsing på infrastruktur i Nord-Norge.

– Det er gull for næringslivet å ligge i nord, det går rett og slett veldig bra, sier en fornøyd næringsminister Monica Mæland til NRK.

Nord-Norge har en årlig gjennomsnittlig vekst i verdiskapningen på 9 prosent – mot 1,5 prosent for Fastlands-Norge.

– Og skal vi sørge for at det fortsetter å gå bra. Men da må vi fra regjeringens side legge til rette med gode rammebetingelser og innenfor de næringsaktivitetene som er viktige i nord.

– Høykostnadland

De viktigste næringene er ifølge ministeren petroleum, mineraler, reiseliv og fisk.

– Så må næringen selv sørge for et godt samarbeid og kompetanseutvikling. Sammen skal vi få det til å fortsatt gå bra og kanskje enda bedre. Det går bra, og det er gode nyheter, sier Mæland.

– Hvilke konkrete tiltak kommer fra regjeringens side for å øke suksessen?

– Forutsigbare og gode rammebetingelser, skattereduksjon som kommer næringslivet i nord til gode og en satsing på kunnskap, kompetanse og utdanning, sier ministeren og utdyper:

Sturla Henriksen

Sturla Henriksen mener landsdelen trenger en mer utbygd infrastruktur.

Foto: NRK

– Vi er et høykostland som er mye dyrere enn konkurrentene våre. Hvis noen skal velge våre varer og tjenester i en globalisert verden, må det være fordi vi er mye bedre. Her har Nord-Norge noen fabelaktige miljøer og vi skal legge til rette for at de kan fortsette.

– Utfordringen er infrastrukturen

Under en konferanse i Bodø i går sa rederiforbundets leder Sturla Henriksen at næringa ser ei stor utfordring for landsdelen.

– Det er behov for å utvikle infrastruktur som kan understøtte aktiviteten her oppe. Det er en forutsetning for en ansvarlig og bærekraftig utvikling. Så teker jeg også at næringslivet selv må ta ansvar for å bidra til dette, sa Henriksen.

TIl tross for at tallene viser at verdiskapningen i Nord-Norge øker dobbelt så mye som i resten av landet, henger ikke standarden på havner, veier og en rekke andre systemer med.

– Det er også behov for utvikling av både nettverk for kommunikasjon, for værvarsling, for navigasjon, som ikke i dag er i stand til å bære den utviklingen nå selv, sier Henriksen.

Nord-Norge har store fortrinn

Næringsministeren lover å ta rådene fra næringa på alvor, og at satsing på infrastruktur allerede er undervei, men at dette ikke er gjort i en håndvending. Mæland understreker samtidig viktigheten av reiseliv for økonomien i regionen.

– Når det gjelder reiseliv har Nord-Norge alle fortrinn. Vi vet at mennesker i verden får mer tid og mere penger, Nord-Norge burde ta sin helt naturlige del av veksten. Det kan vi bidra med, og det gjør vi gjennom rammebetingelser.

Det er særlig næringer innenfor olje- og gass, fiskeri og transport som skaper vekst i nord.

– Det handler om å møtes. Det handler om å lytte næringen og landsdelen. Vi har hatt mange møter med politikere og næringsliv i Nord-Norge og det skal vi fortsette med. Vi har ambisjoner, og Nord-Norge har noen enorme naturgitte fortrinn, avslutter næringsministeren.