Hopp til innhold

– Enorm gevinst på å flytte flyplassen

Alt annet enn å flytte flyplassen i Bodø er en feilinvestering. Det mener Bodø kommune og næringslivet i byen.

Vil ha ny rullebane i Bodø

Morten Jakhelln i Bodø flyplassutvikling er overhodet ikke i tvil om hva som vil være den eneste rette løsning for flyplassen i Bodø. Han vil flytte den en kilometer mot havet, vekk fra byen.

Også Avinor frykter at millioner kan bli brukt feil dersom ikke Forsvaret og regjeringen snart finner ut hva de vil med flyplassen.

Morten Jakhelln i Bodø flyplassutvikling er overhodet ikke i tvil om hva som vil være den eneste rette løsning for flyplassen i Bodø. Han vil flytte den en kilometer mot havet, vekk fra byen.

– Vi får en ny flystripe og en veldig sikker inn- og utflyging. I tillegg får vi en frigjøring av areal som gjør at vi kan doble Bodø bebygde areal.

I går skrev NRK.no at forsvarssjefen anbefaler å beholde F16 i Bodø ut flyets levetid, og med det øyner Bodø kommune igjen håp om å få bygget ny rullebane på flystasjonen.

Flyttingen kan koste to til tre milliarder kroner. Men ifølge siviløkonomen er det småpenger i et 50–100 års perspektiv.

– Dersom man tenker på at det om lag 100.000 mennesker som sokner til denne flyplassen. Det utgjør 20.000 kroner per person. Staten vinne så mye på flytting at de ikke har råd til å la være, sier han til NRK.no.

Nedslitt

Her er det tegnet inn taksebane helt fram til dagens terminal. Tanken er at man kan bygge nye rulleb

Her er det tegnet inn taksebane helt fram til dagens terminal. Tanken er at man kan bygge nye rullebane uten å flytte terminalen. Men flytårnet må trolig flyttes.

Dagens rullebane eies av Forsvaret og er så nedslitt at det må byges ny innen ti år. Enten parallelt med dagens flystripe eller nede ved havet. Å bygge den parallelt med dagens landingsstripe vil uansett koste mellom en halv og en milliard kroner.

Denne jobben får Avinor når Forsvaret trekker seg ut. Nå håper Avinorsjefen på en rask avklaring om hvor han skal satse, slik at han slipper feilinvesteringer i millionklassen.

– Vi står foran store investeringer, og det er viktig for oss å gjøre disse slik at vi får glede av dem lang tid framover, sier konsernsjef Dag Falk-Pettersen i Avinor.

– Haster med avklaring

Avinor har i samråd med Samferdselsdepartementet bedt Forsvaret om å gi en eksakt dato minst to år før. Avinor jobber ut fra at Forsvaret vil forlate i løpet av 2016, og at det da blir naturlig at Avinor overtar.

– Årsaken til at det begynner å haste er at vi må bygge en helt ny infrastruktur. Det vi planlegger i dag er anlegg for havaritjeneste, brann- og brøyteutstyr som skal ligge på nordsiden av rullebanen.

Et av scenarioene for å få en ny rullebane i Bodø er å parallellforskyve den 60 meter. Pettersen sier det kan bli vanskelig å gjøre dette og samtidig drifte F-16 i denne perioden.

– Vi har ikke gjort disse vurderingene ennå, men det vil gi en kompleks situasjon, sier Pettersen.

Hva vil det betyr for Avinor dersom Forsvaret på Bodø hovedflystasjon blir ti år til?

– Da må vi inn i en dialog med Forsvaret om hvilket operasjonsmønster og hvor mange skvadroner de skal ha. Den diskusjonen har vi ikke hatt. Men vi har levd sammen med Forsvaret i mange år, og skal nok klare ti år til uten noe problem, avslutter Avinor-sjefen.