– Endringer i taxfree-salget av alkohol vil rasere flytilbudet i distriktene

Økte passasjeravgifter, færre flyruter og nedlagte flyplasser kan bli konsekvensene dersom Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol, advarer Høyre.

Kjærstad lufthavn i Mosjøen

Kommersielle inntekter fra blant annet taxfree bidrar til drift av 36 lufthavner som går med underskudd. Nå frykter Jonny Finstad i Høyre at endringer i taxfreeordninga vil gå på bekostning av flytilbudet i distriktene. Her ser vi Mosjøen flyplass.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Bakgrunnen er en ny utredning fra Helse- og omsorgsdepartementet, som har sett nærmere på konsekvensene av å endre på taxfree-ordninga.

I dag er det Travel Retail Norway som har enerett på taxfree-salg i Norge, og slik har det vært siden 2004. Selskapet drifter gjennom leieavtaler med lufthavneieren Avinor.

Jonny Finstad

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) frykter for flyplassene i distriktene skulle taxfreeordninga bli endra.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Spørsmålet er om det fortsatt skal være slik. I 2014 begynte diskusjonen om heller Vinmonopolet bør overta taxfree-salget på norske flyplasser.

En diskusjon som fikk nytt liv i februar i år, da Senterpartiet la fram forslag om å la Vinmonopolet overta salget av alkohol i taxfreebutikkene.

KrF og SV ga støtte til forslaget, mens Arbeiderpartiet ville vente på regjeringens utredning, som altså nå er klar, og som kan leses her.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) er klar på at rapporten viser at ting bør forbli som de er i dag.

– Endringer bil bety at flytilbudet i distriktene raseres, lyder advarselen.

– Setter økonomien ved flyplassene på spill

Slik det er i dag, bidrar de kommersielle inntektene langt på vei å holde liv i lufthavnene som sliter med økonomien. Disse lufthavnene er i flertall.

I utredningen står det at bare åtte av Avinors lufthavner driftes med overskudd. Underskuddet fra driften av de 36 andre lufthavnene utgjorde 1,2 milliarder i fjor.

I Avinors finansielle langtidsplan er det beregnet at inntektene fra taxfree vil utgjøre om lag 3,9 milliarder kroner i 2023. Alkohol står for om lag 1,3 milliarder av dette.

«På usikkert grunnlag har Avinor anslått at den samlede effekten kan bli 600 millioner til 1,6 milliarder i reduserte årlig taxfree-inntekter fra 2023», står det i utredninga.

– Gir vi Vinmonopolet enerett til alkoholsalg vil det medføre en betydelig risiko for økonomien til flyplassene, konstaterer Finstad.

Her fra taxfreebutikkene, under omvisningen i de nye arealene til Oslo Lufthavn på Gardermoen.

Taxfree på Oslo lufthavn.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Viktig kollektivtilbud

En konklusjon som har gjenklang i utredningen, hvor det blant annet står:

«Dersom Avinors taxfree-inntekter reduseres, vil dette antageligvis føre til nedleggelser av ulønnsomme lufthavner over hele landet».

Finstad, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, peker på økte passasjeravgifter og færre flyruter som en sannsynlig konsekvens.

– For store deler av Distrikts-Norge er småflyplassene et viktig kollektivtilbud, og vi kan ikke risikere at flytilbudet svekkes.

Saken skal behandles i Stortinget før jul, opplyser han.

Egne rapporter

Avinor og Vinmonopolet la i september fram sine egne rapporter, og departementet skriver i utredningen at selskapene på en del områder er svært uenige.

Halvor Bing Lorentzen

Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet.

Foto: Erik Thallaug

Uenighetene dreier seg om hva som vil bli de økonomiske konsekvensene av at Vinmonopolet overtar taxfree-salget.

Avinor hadde ikke anledning til å kommentere mandag kveld. Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet sier at de har kommet med fakta ut fra hvordan de ser saken.

– Vi fikk et oppdrag fra departementet om å se nærmere på hvordan vi ser for oss å drive taxfree på flyplasser. Ut fra våre beregninger ser vi at dette er noe vi vil klare helt fint. Så har vi og Avinor ulikt syn på hvordan dette vil påvirke inntektsgrunnlaget til Avinor

Fremover hadde i juni denne oversikten, som viser resultatet for flyplassene Avinor driver i dag:

Flyplasser som går i pluss og minus

Flyplass

Netto driftsinntekter

Driftskostnader

Resultat etter avskrivninger

Oslo lufthavn

5.847.700.000

2.812.000.000

2.173.000.000

Trondheim lufthavn

853.800.000

313.200.000

345.200.000

Stavanger lufthavn

1.110.300.000

392.000.000

283.100.000

Tromsø lufthavn

242.427.829

169.745.105

41.577.581

Kristiansand lufthavn

173.915.814

105.816.912

31.246.973

Bergen lufthavn

695.400.00

589.000.000

28.570.000

Svalbard lufthavn

113.072.674

73.144.620

22.042.344

Ålesund lufthavn

161.744.555

112.703.964

21.227.655

Bodø lufthavn

218.067.277

192.311.110

4.330.096

Værøy lufthavn

1.709.027

8.785.956

-8.334.511

Fagernes lufthavn

846.923

5.664.151

-8.557.813

Haugesund lufthavn

106.743.127

100.016.130

-9.306.961

Sandane lufthavn

5.218.733

19.534.601

-17.635.119

Florø lufthavn

21.694.760

32.585.089

-17.961.699

Harstad/Narvik lufthavn

100.414.522

101.021.939

-20.407.191

Rørvik lufthavn

4.741.037

20.152.100

-21.095.903

Stokmarknes lufthavn

13.410.258

29.111.187

-21.624.117

Hasvik lufthavn

1.792.940

18.869.408

-21.681.255

Sørkjosen lufthavn

2.207.626

20.451.122

-21.781.972

Førde lufthavn

9.672.126

27.327.279

-22.115.420

Mo i Rana lufthavn

13.906.409

32.820.612

-22.461.573

Namsos lufthavn

3.715.019

21.873.227

-22.461.573

Vardø lufthavn

3.212.385

20.576.304

-22.667.484

Sogndal lufthavn

9.081.055

26.928.915

-22.716.444

Båtsfjord lufthavn

2.760.380

23.697.988

-23.297.158

Svolvær lufthavn

10.532.920

28.976.517

-23.551.345

Berlevåg lufthavn

1.713.926

21.095.556

-24.073.136

Leknes lufthavn

13.492.736

31.070.691

-24.364.765

Røst lufthavn

1.578.640

18.158.048

-24.552.703

Ørsta-Volda lufthavn

11.254.461

30.206.745

-25.219.311

Mosjøen lufthavn

8.311.908

27.948.998

25.430.721

Røros lufthavn

3.229.671

22.591.211

-25.720.032

Honningsvåg lufthavn

2.737.261

23.117.374

-27.015.638

Mehamn lufthavn

3.068.377

24.587.668

-27.493.982

Bardufoss lufthavn

21.656.570

46.588.346

-28.285.892

Vadsø lufthavn

10.300.133

34.263.997

-29.470.896

Sandnessjøen lufthavn

9.010.352

32.149.972

-29.742.810

Brønnøysund lufthavn

17.465.898

38.835.838

-30.101.164

Molde lufthavn

65.253.727

78.443.967

-30.693.051

Andøya lufthavn

5.860.835

35.812.901

-31.933.809

Hammerfest lufthavn

27.430.855

50.459.513

-32.376.571

Banak lufthavn

15.273.544

46.896.106

-40.440.975

Alta lufthavn

41.240.091

67.112.230

-44.126.196

Kirkenes lufthavn

34.009.971

65.655.910

-45.375.635

Kristiansund lufthavn

45.851.338

73.332.585

-49.144.955