– Endringsforslag til barneerstatning støver ned i departementet

Lovendringen som kunne gi narkolepsisyke barn økt erstatning har ligget tre år til behandling i departementet. – Endringene må skje så fort som mulig, sier Forbrukerrådet.

Helga Skofteland

– Et enstemmig utvalg foreslo endringer for å gjøre livet enklere for folk, da er det på sin plass at dette følges opp av regjeringen, sier Helga Skofteland.

Foto: Forbrukerrådet

Tre år etter at et regjeringsoppnevnt utvalg foreslo endringer i regelverket for skadeerstatning ligger det fortsatt til behandling i departementet.

Rundt 60 barn og unge har blitt syke etter at de ble gitt svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009. Men erstatningssummene de blir tilbudt er langt lavere enn det voksne blir gitt.

Lovforslagene til utvalget ville ha gitt de mange av de narkolepsisyke barna etter influensavaksineringen økt erstatning.

– Vi synes det er veldig trist at den ikke er har kommet lenger enn til skrivebordsskuffen. Vi etterlyser handling fra regjeringens side, sier medlem i utvalget, regiondirektør i Forbrukerrådet Helga Skofteland til NRK.

– Kjedelig at det ikke blir tatt tak i

I dag er erstatninger til barn standardisert og har en øvre grense. Utvalget foreslo endringer som skal gi barna en mer individuell vurdering og også ta hensyn til at de ikke kan velge sin karrierevei.

Den endelige utmålingen skal ifølge utvalget gjøres etter videregående skole.

Men foreløpig har ikke utredninga ført til lovendringer. Det beklager Skofteland på vegne av barna som blir rammet.

– Hva tenker du om unger som får lavere erstatning hvis de blir skadet av for eksempel svineinfluensavaksinen sammenlignet med voksne?

– Det er veldig trist, uavhengig av om det er barn eller andre. Det ligger lovforslag til endringer som ville gjort det bedre for alle parter, og at det ikke blir satt ut i live er veldig kjedelig, sier Skofteland.

Flere familier står fram

Jens Jensen sover flere timer på dagtid på grunn av narkolepsien

Jens Jensen sover flere timer på dagtid på grunn av narkolepsien.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Justisdepartementet sier at utvalgsarbeidet følges opp. De vil ikke kommentere saken eller si noe om når arbeidet vil være ferdig.

I forrige uke satte NRK søkelyset på de rundt 60 barna og unge som er blitt syke etter at de tok svineinfluensavaksinen i 2009. Flere familier sto fram sammen med sine advokater og mente de kommer svært dårlig ut av dagens erstatningsordninger.

Blant dem som stod fram var 17 år gamle Jens som ble så syk av svineinfluensavaksinen at han ikke klarte å fullføre ungdomsskolen og er i dag delvis ufør.

– At Jens ble alvorlig syk har endret hele familien, vi bor ikke lenger under samme tak en gang. Ikke reiser vi på ferie, drar på fisketur eller er ute i marka sammen – slik som vi gjorde før, sa Jens' mor Tove Jensen til NRK.

Kunne fått dobbelt så mye i erstatning

Men fordi han ble syk da han var barn får Jens bare halvparten av erstatningen enn en voksen ville fått. Det betyr at han får langt mindre i erstatning enn det en voksen ville gjort, en regel Personskadeforbundet har forsøkt å endre helt siden 1992.

17-åringen fra Gildeskål er en av dem som ble hardest rammet av bivirkningene etter vaksinen. Han fikk en erstatning på to millioner kroner, noe som er det øvre taket for en barneerstatning.

Hadde Jensen derimot vært voksen da han fikk sprøyten kunne han fått mellom fire og fem millioner kroner.

Flere endringer

Professor dr. juris Morten Kjelland, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo var sekretær for utvalget som foreslo endringer i regelverket for skadeerstatningsloven. Han sier endringene blant annet gikk på et system der det tydelig skilles mellom tapsposter.

– Når det gjelder inntektstapberegning, går utvalget inn for en såkalt tofase-modell som skal sikre en mer treffsikker og rettferdig erstatningsutmåling til skadelidte barn som har krav på erstatning.

Også i fasen etter videregående, foreslår utvalget endringer i kompensasjon fordi det skadelidende barnet ikke fikk samme mulighet som andre til å velge karrierevei.

– Denne endringa skal avhjelpe dagens problem med at barn blir systematisk underkompensert, sier Kjelland.

Thea Lovise Strand (8) fikk narkolepsi etter svineinfluensavaksinen, og trenger hvert døgn flere doser av det narkotiske stoffet GHB – også kalt «dødsdop».

– Dette skal følges opp

Skofteland sier Forbrukerrådet jevnlig engasjerer seg gjennom å ta opp at endringene må tre i kraft snart.

– Et enstemmig utvalg foreslo endringer for å gjøre livet enklere for folk som har blitt skadet, da er det på sin plass at dette tas til etterretning og følges opp av regjeringen.

– Er du redd for at utredningen kan bli liggende?

– Det er jo ikke første gang at det man har fremmet blir liggende, så det kan jo hende. Men jeg tror ikke dette skjer nå, det er såpass mange viktige ting å få på plass. Det er bare snakk om når, og vi vil at dette skal skje så fort som mulig, sier Skofteland.

– Mange gode forslag

Ifølge Skofteland er store ressurser brukt og mange mennesker har vært involvert i prosessen.

– Det er mange forslag til endringer som gjør det bedre for både pasienter som blir utsatt for større ulykker. Det er også fremmet forslag om smerteerstatning som alle andre land i Europa.

Skofteland mener det er til alles beste at endringene skjer fort.

– Det er mange gode forslag som vi i Forbrukerrådet, og mange andre med oss, hadde likt å se bli innført, avslutter hun.

Jens Jensen lever livet sitt innendørs etter han fikk narkolepsi som følge av svineinfluensa-vaksinen.